skip to Main Content

Kernen tussen kassen

Persbericht

Op 19 februari 2014 heeft de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland een rapport “Kernen tussen kassen” aangeboden aan de Raad van Westland. De conclusie van de Rekenkamercommissie is best wel verontrustend:
“De gemeente is niet op de goede weg om de ambities op het gebied van sociale cohesie en het niveau van accommodaties en voorzieningen binnen haar kernen te verwezenlijken conform de visie Mijn Westland, ons Westland.”
En:
“Het College pakt ad hoc problemen uit de kernen op maar hier ontbreekt een aanzet tot structureel en duurzaam contact met de vertegenwoordigers van de kernen.”
En:
“Er is geen sprake van integraal beleid dat recht doet aan de eigenheid van de kernen.”
En tenslotte:
“De focus van de afdelingen van de ambtelijke organisaties ligt op eigen beleidsdomein.”

Met andere woorden, er wordt niet goed naar de burgers geluisterd. Westland Verstandig-LEO 2.0- roept dit al vanaf 2010 en dat wordt nu door de Rekenkamercommissie van de gemeente Westland bevestigd. Een zeer ernstige zaak. De Rekenkamercommissie doet ook een groot aantal aanbevelingen hoe beter naar de burgers en verenigingen geluisterd kan worden. Ook hoe naar de kernen toe veel praktischer en efficiënter gewerkt kan worden. Bij één van de wethouders moet het kernenbeleid worden ondergebracht en die wethouder moet dan toezien op een correcte aanpak waarbij de inwoners van de kernen centraal staan.

Westland Verstandig-LEO 2.0 kan zich helemaal vinden in de conclusies van het rapport en ook in de aanbevelingen. De komende vier jaar zal daaraan fors gewerkt moeten worden en een inhaalslag is absoluut nodig.

De reactie van het College op het rapport is als “door een bij gestoken”:
“Het College onderschrijft de onderzoeksvraag, maar tot onze spijt hebben wij zeer grote vraagtekens bij de kwaliteit van het onderzoeksrapport moeten zetten. Deze vraagtekens richten zich onder meer op de onderzoeksopzet met uitgangspunten, de volledigheid en de redactie.”

Met andere woorden, volgens het College klopt er helemaal niets van. Blijkbaar kan dit College niet tegen kritiek ook als deze van de onafhankelijke Rekenkamercommissie Westland komt die nou net als taak heeft zaken die niet goed lopen aan de kaak te stellen. Blijkbaar past dit rapport niet in “de goede berichten propaganda” die het College de laatste tijd in het licht van de komende Raadsverkiezingen voert.

Het volledige rapport en ook de reactie van het College kunt u hieronder vinden:
Rapport – Kernen tussen kassen
Bijlagen – Kernen tussen kassen
Schrijven college d.d. 17-02-14 inzake bestuurlijk hoor en wederhoor rapport RKC kernen tussen kassen

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top