skip to Main Content

Andere koers in begroting 2017 is echt nodig! Meer burgerbelang en minder gemeentebelang gewenst

Andere koers in begroting 2017 is echt nodig; meer burgerbelang en minder gemeentebelang gewenst

Op 8 november a.s. behandelt de gemeenteraad de begroting 2017. Al lang geplande en ook door Westland Verstandig gewenste projecten worden daarin herbevestigd. Enkele voorbeelden zijn de ontsluiting Teylingen, verbeterde verkeerssituatie rond Julianasportpark, aanleg Oostelijke Randweg De Lier, centrumplan Monster en ontsluiting Maasdijk. Daarnaast worden nieuwe en vaak verkeerde keuzes gemaakt. Het College blijft enorme bedragen -vele tientallen miljoenen euro’s- uitgeven aan zgn. Westlandreclame (lobbyisten, buitenlandse reisjes, public affairs), 2 nieuwe halve gemeentehuizen, de eigen organisatie en dure externen, maar ook aan propaganda collegeleden en coalitiepartijen.

Ook (weer) nieuwe plannen (3.0 geheten) voor het aanjagen van de tuinbouw, nadat eerdere plannen rond de Greenport met de heren Hermans en Van der Tak aan het roer weggegooide euro’s zijn gebleken. Dat laatste wordt natuurlijk niet toegegeven, maar is wel zo. Als nu de prachtige succesverhalen over de Greenport nagelezen worden vanaf 2005, dan is duidelijk dat het alleen mooie praatjes voor de bühne waren. Ten onrechte worden de gemeente-euro’s niet besteed aan o.m. goede passende zorg voor alle Westlanders in alle gevallen, een veiliger en groener Westland, verlevendiging van de 11 dorpskernen, verbetering leefomgeving, voldoende goedkope starters- en ouderenwoningen, financiële ondersteuning verenigingen, mantelzorgers en goede burgerinitiatieven.

We zien in de begroting een tegengestelde beweging. Voor zorg van het Rijk ontvangen € 8 miljoen worden niet aan zorg uitgegeven, maar voor de glastuinbouw en voor het oppoetsen van imago burgemeester en wethouders. Onverantwoorde keuze. Er is voor structureel goede zorg nog veel geld nodig. Ten onrechte wordt dat definitief aan de zorg onttrokken. Westland Verstandig kan in de begroting zo maar ruim € 40 miljoen aanwijzen die bestemd moeten worden direct voor de burgers en niet voor de “speeltjes” van dit College. Ook loopt op termijn de gemeenteschuld toch weer verder op, terwijl de woningmarkt in Nederland aantrekt. De rente is nu laag, maar de schulden moeten een keer afgelost worden en niet zoals nu met het aangaan van nieuwe leningen.

Natuurlijk moet Westland ook investeren in voorzieningen voor haar burgers, maar het probleem zit in de uitgaven in de begroting van tussen € 40 miljoen en € 50 miljoen die deels anders en deels niet besteed moeten worden.

 

Namens de fractie Westland Verstandig
Peter Duijsens
06-53401068

 

Back To Top