skip to Main Content

Kritieke kanttekeningen bij bestemmingsplan Legalisering van Oude Strijdigheden

Kritieke kanttekeningen bij bestemmingsplan Legalisering van Oude Strijdigheden. Gaat niet ver genoeg en in veel gevallen verslechtert de situatie van inwoners die al vele tientallen jaren gebruik maken van hun perceel anders dan agrarisch

Het bestemmingsplan over de Legalisering van Oude Strijdigheden in het buitengebied zal volgende week dinsdag in de Commissie Ruimte en daarna in de raadsvergadering van 14 juni weer aan de orde komen. Bijgaande notitie maakte Westland Verstandig richting het College met het verzoek om op vele plekken het huidige bestemmingsplan en ook de weerlegging van de zienswijzen op een andere wijze in te steken.

Notitie LOS-percelen

De bedoeling was het om situaties die al tientallen jaren niet meer voor de tuinbouw in gebruik zijn en zoals te voorzien valt ook in de nabije en de verre toekomst niet meer voor de glastuinbouw gebruikt zullen gaan worden, een andere bestemming te geven en in de meeste gevallen zal dat een woonbestemming zijn. Wij vinden dat nu eindelijk duidelijkheid gegeven moet worden.

Wij verfoeien de wijze waarop gebruik gemaakt is van het persoonlijke overgangsrecht voor bewoners van woningen die een glastuinbouwbestemming hebben. Dat betekent in feite dat geen verkoop meer kan plaatsvinden en na beëindiging van het gebruik ofwel sloop het gevolg is ofwel verkoop voor een habbekrats aan een tuinder.

Back To Top