skip to Main Content

Machinale nascheiding van Westlands afval de beste keuze

Machinale nascheiding van Westlands afval de beste keuze

Op maandag 19 december 2022 werd een openbare Commissievergadering gehouden over de wijze waarop in Westland met afval moet worden omgegaan. Na terechte afschaffing per 1 november 2022 van de plasticzakken, bleken de voorstanders van die zakken (CDA, LPF, D66, CU-SGP, PvdA) nog niet overtuigd van hun ongelijk. Ze bleven roepen dat -na afschaffing gele zakken- de kosten hoger zijn en de landelijke doelstelling (VANG genaamd) niet gehaald wordt. Westland Verstandig is nog steeds blij met de gemaakte andere keuze.

Tijdens de bijeenkomst op 19 december 2022 werd door zowel de directeur van HVC als door Prof.dr. Gradus van de VU Amsterdam betoogd dat -kort gezegd- nascheiding nu en zeker in de toekomst de beste resultaten oplevert. Natuurlijk moeten we doorgaan met het apart inzamelen van papier, textiel, gft, glas etc. Onze inwoners moeten ook ontzorgd worden en de leefomgeving beschermd.

Niet meer moet bepalend / sturend zijn de hoeveelheid kilogrammen restafval (grijze bak) per inwoner, maar de kwaliteit van de ingezamelde materialen. De kwaliteit is bepalend voor het mogelijke hergebruik. Prof.dr. Gradus betoogde dat nascheiding niet alleen beter is voor onze inwoners, maar ook dat de verwerkingskosten van plastic etc. en restafval in 1 bak doen, lager zijn dan het systeem van de gele zakken. Westland Verstandig vindt discussies over kosten en kilogrammen niet echt boeiend. Natuurlijk moet de totale afvalstroom beperkt worden en moeten de kosten niet de pan uit rijzen, maar dat zal iedere Westlander wel weten en willen.

Door de heer Sels van de gemeente Westland en wethouder Ferwerda werd desgevraagd bevestigd dat onze inwoners vanaf 1 november 2022 weer tevreden zijn met de wijze van inzameling. Aan de klachtenstroom over de periode daarvoor is gelukkig een einde gekomen. Een “recente” foto over gele zakken, door het CDA in omloop gebracht, dateert waarschijnlijk van vóór 1 november. Hoe kun je beter je eigen falen benadrukken!

Gezien de vele klachten en het maatschappelijk ongenoegen na invoering van de gele zakken vorig jaar moesten die sowieso afgeschaft worden. Dat systeem was niet langer houdbaar en er was geen of te weinig draagvlak.

Dat het alternatief -alles weer in 1 bak- goedkoper en beter is, is dan natuurlijk erg mooi en bevestigt dat de juiste keuze gemaakt is door dit College en deze coalitie.

Het College zal ook snel sensoren op de bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers plaatsen die melden dat een container bijna vol is en dan is dat probleem ook eindelijk opgelost. Ook om die sensoren vroeg Westland Verstandig al gedurende meer dan 2 jaar. Die komen er nu eindelijk.

 

Back To Top