skip to Main Content

Meer betrokkenheid Westlandse burgers en ondernemers gewenst over voor hen essentiële zaken in hun leefwereld

Meer betrokkenheid Westlandse burgers en ondernemers  gewenst over voor hen essentiële zaken in hun leefwereld

Westland Verstandig is voorstander voor meer burgerbelang en minder gemeentebelang. Ideaal is als burgers hun rol opeisen. In Westland kwamen burgers eind vorig jaar met het Leefbos-initiatief: meer groen in Westland en bij alle plannen meer aandacht aan een prettige leefomgeving. Inmiddels nam de Raad daarover een positief besluit. Westlandse burgers pakten hun rol als democratisch participant terecht en met volledige ondersteuning van Westland Verstandig op.

Er kan meer en de gemeente moet dat faciliteren, niet alleen met woorden maar ook met euro’s. Levert per saldo in alle opzichten –ook financieel- voordeel op voor de burgers en de gemeente. Een aantal voorbeelden noemen we. Buurtverenigingen oprichten die zelf plannen maken voor hun buurt en die ter uitvoering voorleggen. Verfraait niet alleen de directe leefomgeving maar schept ook een stevige verbondenheid en betrokkenheid. Maakt meer gelukkigere Westlanders. Ook het zelf uitvoeren van het onderhoud van de publieke ruimte kan beter en goedkoper dan nu gebeurt als dat door een collectief van bewoners geschiedt. Of het opzetten van eigen zorg- of wooncoöperaties waardoor de mensen zelf aan het roer staan. Dus geen klant meer zijn of diensten afnemen, maar zelf aan het roer staan.

Westland Verstandig vindt dat de gemeente Westland veel meer op vorenstaande mogelijkheden moet inspringen en veel meer gebruik moet maken van de betrokkenheid, kennis en ervaring van haar burgers. Die ook moet benutten met name op zorggebied, huisvesting en onderwijs. Dat noemen we echt vernieuwend en niet (te) veel het geld blijven stoppen in organisaties die het allemaal organiseren. Burgers willen echt meepraten over het reilen en zeilen in hun leefomgeving. Westland Verstandig moedigt actief burgerschap aan en een gemeente die dat financieel ondersteunt en bijspringt waar nodig. Samen met de burgers een in alle opzichten beter en mooier Westland maken, dat is het verlangen van Westland Verstandig.

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter Westland Verstandig .

Back To Top