skip to Main Content

Meer hondenuitlaatweiden om honden los te laten in Westland

Bij onze fractie komen steeds meer verzoeken binnen om in Westland honden uitlaatmogelijkheden te hebben waar honden los kunnen lopen. Eerder stelden we daarover vragen en recent is een petitie gestart door inwoners om dergelijke gebieden te maken. Westland Verstandig wil daarom gaan bekijken waar in Westland mogelijkheden zijn. Goed gekeken moet daarbij worden naar de omgeving omdat de uitlaat ook weer geen last mag zijn voor omwonenden.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top