skip to Main Content

Meer structurele zorg in Westland nodig en gewenst

Meer structurele zorg in Westland nodig en gewenst; de ketting is niet sterker dan de zwakste schakel

Op het gebied van de zorg gebeuren in Westland natuurlijk goede dingen. Echter er zijn ook veel klachten. Klachten van Westlandse burgers die niet op een goede wijze geholpen worden. Zo is er geen plaats genoeg in Westland om degenen die al of niet tijdelijk hulp nodig hebben een opvang te geven. Ook wordt het dringend gewenst dat vooral ouderen in “hun” dorpskern opgevangen worden. Diverse voorzieningen zijn wegbezuinigd zoals nachtapotheek, verzorgingshuizen en thuishulp. We zien voorts dat een erg goed burgerinitiatief om te komen tot een klein respijthuis in Westland niet door kon gaan vanwege niet voldoende ondersteuning uit de gemeente. Ook een afdoende financiële ondersteuning van mantelzorgers ontbreekt. Westland Verstandig dringt al een hele tijd aan op verbetering, maar de meerderheid van de politiek laat het afweten. Onze moties bij de Begrotingsraad op 8 november kregen onvoldoende steun. Zelfs ging de meerderheid akkoord met de overheveling van door het Rijk ontvangen euro’s -€ 7.5 miljoen- naar herstructurering glastuinbouw en andere door het College van Burgemeester en Wethouders leuk bevonden zaken. Slechte zaak voor de zorg in Westland. Eerst bezuinigen en dan € 8 miljoen overhouden. Zeker op dit moment moeten die euro’s gebruikt worden voor een goede zorg. Er is voor de zorg nog een hoop te doen in Westland. Zoals vaker hoopt Westland Verstandig dat het College en politieke partijen alsnog tot inkeer komen en de gewenste zaken alsnog worden gerealiseerd. We noemen: meer ruimte voor burgerinitiatieven, alle voor de zorg ontvangen euro’s daarvoor gebruiken, het Logeerhuis Ter Heijde echt inzetten voor de Westlandse burgers en technische faciliteiten treffen waardoor dat ook mogelijk is, terugkeer nachtapotheek, in iedere kern passende opvang voor degenen die daarom vragen, het niet meer feitelijk scheiden van echtparen, voldoende opvangplaatsen in Westland etc. etc. Westland Verstandig gaat in ieder geval door om goede en betere zorg in Westland te krijgen. Alleen daar hebben de burgers baat bij.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top