skip to Main Content

Motie 2 asbestkwestie Wateringen inventarisatie

2.

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 14 januari 2016

 

Overwegende:

dat het zich laat aanzien dat er nog aanvullende saneringswerkzaamheden nodig zijn in de asbestkwestie te Wateringen aan in ieder geval woningen en tuinen en mogelijk ook nog delen van het openbaar gebied;

dat verder nader onderzoek daarnaar op zeer korte termijn geboden is;

dat de bewoners er op wijzen dat bij circa 85 woningen nog asbestresten zijn aangetroffen op de daken tussen de dakpannen , de tuinen en de gewassen in ruime zin;

dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners totale en gelijktijdige onverwijlde sanering vergen;

dat sanering in opdracht van en voor rekening van de gemeente Westland moet plaatsvinden en wel de hiervoor genoemde woningen als de opgemaakte rapporten bevestigd worden door visuele of andere inspecties en mogelijk nog een groter gebied als inventarisatie uitwijst dat ook daar een asbestbesmetting zich voordoet;

dat de Raad van Westland meent dat de inwoners niets kunnen doen aan de nu ontstane situatie en onverwijld in een situatie moeten worden gebracht dat ze weer veilig en prettig zonder asbest/asbestdreiging in Wateringen kunnen wonen;

dat navraag uitwees dat inventarisatie van het openbaar gebied circa €  60.000,– kost en sanering van de woningen -bij massale aanpak- circa € 10.000,– per woning. Dat de Commissie Milieu van de Provincie en de gedeputeerde in de vergadering van 13 januari de bereidheid uitspraken om na sanering een onderzoek te laten doen door de Provincie door een deskundige. Genoemd werd RIVM;

 

Draagt het College op:

Onverwijld het daarheen te leiden dat inventarisatie van het openbaar gebied plaatsvindt op asbest en voorts alle woningen en tuinen die besmet zijn met asbest -ook tussen de dakpannen- schoon te maken op kosten van de gemeente en na de schoonmaak de Provincie te verzoeken een eindrapport op te laten maken door de RIVM waaruit blijkt dat alles schoon is en er geen gevaren meer zijn voor de volksgezondheid.

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

Back To Top