skip to Main Content

Motie dierenwelzijn

Motie inzake dierenwelzijn

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016;

Overwegende:

dat in Westland geen gestructureerd dierenwelzijnsbeleid is;

dat recentelijk in De Lier bleek dat de inwoners van het kastje naar de muur gestuurd werden zonder dat de dieren ter plekke daar echt baat bij hadden;

dat er wel ambtelijke bijstand voor de mensen was, maar al spoedig bleek dat de geschikte kennis gewoon niet aanwezig was;

dat andere gemeenten een expliciet dierenwelzijnsbeleid hebben en ook daar financiële middelen aan verbinden;

dat het woord “dierenwelzijn” in de begroting niet voorkomt en ook het College het daarover nooit heeft;

dat de recente beantwoording van een artikel 26-vraag ook meer vragen oproept dan antwoorden geeft;

Spreekt uit:

het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen binnen drie maanden na vandaag te komen met een dierenwelzijnsbeleid waarin zowel dieren in het wild als dieren met een eigenaar betrokken worden.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

 

Back To Top