skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde Koffie- en koekjesmotie tijdens de raadsvergaderingen en tevens motie tot het revitaliseren van het initiatief “Gast van de Raad”

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Koffie- en koekjesmotie tijdens de raadsvergaderingen en tevens motie tot het revitaliseren van het initiatief “Gast van de Raad”

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 24 mei 2016

 

In aanmerking nemende:

 

dat het publiek tijdens raadsvergaderingen geregeld erover klaagt dat geen koffie en koekjes aan hen worden gegeven, terwijl dat wel gebeurt aan het College en de Raad;

dat daarover tijdens en na de Raad opmerkingen worden gemaakt door aanwezige belangstellenden;

dat dat niet wenselijk is en Westlanders die de moeite nemen de raadsvergaderingen bij te wonen, goed behandeld moeten worden;

dat goed gastheerschap belangrijk is;

dat het initiatief “Gast van de Raad”, ingevoerd in de raadsperiode 2006/2010, na de laatste verkiezingen is stilgevallen ondanks de goede belangstelling daarvoor;

dat dat initiatief nieuw leven ingeblazen moet worden;

dat beide voorstellen niet tot heel veel extra kosten leiden;

 

De Raad bijeen:

  1. Spreekt uit en besluit:

Dat de bezoekers tijdens raadsvergaderingen koffie en koekjes krijgen zoals ook de raadsleden en College, tenzij door omstandigheden dat technisch niet te realiseren is en er in een aangepaste vorm van koffie en koek voorzien moet worden;

 

  1. Spreekt uit en besluit:

Het initiatief “Gast van de Raad” te revitaliseren en wel vanaf de eerstkomende raadsvergadering en de griffier te vragen dit te organiseren en weer tot een succes te maken;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top