skip to Main Content

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 juli 2014

 

In aanmerking nemende:

 

dat in februari 2014 de wieken van de ’s-Gravenzandse Korenmolen naar beneden gevallen zijn;

dat reparatie op dit moment niet mogelijk is omdat de verzekering vooralsnog niet tot uitbetaling overgaat;

dat thans acties worden ondernomen om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen voor het benodigde herstel;

dat de ’s-Gravenzandse Korenmolen destijds door de voormalige gemeente ’s-Gravenzande is overgedragen aan de Stichting De ’s-Gravenzandse Korenmolen;

dat de burgers van ’s-Gravenzande en ook van het gehele Westland belang hebben bij zo snel mogelijk herstel van de oude situatie;

dat de Raad van oordeel is dat de gemeente daarbij een actieve en faciliterende rol dient te spelen;

dat uiteraard de nu lopende acties prima zijn: particuliere initiatieven, het initiatief van de Westlandse molenaar en mogelijke steun van de diverse Westlandse fondsen;

dat de Westlandse Molendag zonder wieken op de Korenmolen natuurlijk tot één jaar beperkt dient te blijven;

dat herstel van de Korenmolen ook in het belang is van de begraafplaats Beukenhage en ook voor het aanzien van ’s-Gravenzande;

 

De Raad verzoekt en draagt zonodig het College op:

Contact op te nemen met de Stichting De ’s-Gravenzandse Korenmolen om gezamenlijk met het bestuur van die stichting te bezien in hoeverre de gemeente kan bijdragen – faciliteren (in bijvoorbeeld bij helpen opzetten crowdfunding en bij ondersteunen en communiceren naar Westlandse bevolking), eventueel als garantiesteller en indien nodig financieel- aan het plaatsen van nieuwe wieken en het functioneel doen zijn van de ’s-Gravenzandse Korenmolen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
P.J.L.J. Duijsens,
Fractievoorzitter

Namens de fractie van GemeenteBelang Westland,
R. Keizer,
Fractievoorzitter

Namens de fractie van VVD Westland
P. Varekamp,
Fractievoorzitter

Namens de fractie van CDA Westland
P.A. Vreugdenhil,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top