skip to Main Content

Motie inzake huisvesting arbeidsmigranten in sociale- en andere huurwoningen in de buurt van Wateringen

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde inzake huisvesting arbeidsmigranten in sociale- en andere huurwoningen in de buurt van Wateringen

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 1 maart 2016

 

In aanmerking nemende:

 

dat LPF en GBW een rondvraag gesteld hebben over, op het eerste oog, een identiek probleem;

dat inmiddels er sprake van is dat arbeidsmigranten die nu nog in het hotel verblijven, uitgeplaatst worden naar woningen in de buurt van het hotel. Dat zijn dan meestal woningen die ofwel nu al sociale huur zijn ofwel daartegenaan zitten;

dat eerder is toegezegd door uw College dat de woningcorporaties en ook derden daartoe niet meer in de gelegenheid zouden zijn en dat die toezegging van het College blijkbaar niet voldoende is;

Spreekt uit:

dat de Raad het onacceptabel vindt dat woningen in de bebouwde kom verhuurd worden aan uitzendbureaus die deze vervolgens doorverhuren aan een groot aantal arbeidsmigranten;

 

Draagt het College op:

in ieder geval de woningcorporaties te verbieden in strijd met de ten deze gangbare regels, woningen die tot stand gekomen zijn als sociale huurwoning, laatstelijk als sociale woning in gebruik waren dan wel in gebruik zijn als woningen met een bereikbare huur, op te zetten in een soort kamerverhuurbedrijf van een bemiddelingsbureau die dan vervolgens kamers verhuurt aan arbeidsmigranten;

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top