skip to Main Content

Motie inzake behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande

Motie inzake behoud gemeentewerf ‘s-Gravenzande

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 maart 2017;

Overwegende:

dat Westland Verstandig van derden heeft moeten vernemen dat het College van plan is de gemeentewerf ’s-Gravenzande af te stoten en de grond te verkopen aan een derde;

dat wij reeds artikel 42-vragen daarover gesteld hebben op 10 februari 2017 waarop nog geen antwoord gekregen is;

dat inmiddels GBW ook vragen gesteld heeft als rondvraag bij de raadsvergadering van 21 februari 2017;

dat de gemeentewerf in ’s-Gravenzande moet blijven, niet alleen om de dorpskern ’s-Gravenzande en Heenweg en het buitengebied de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de gemeentewerf, maar ook omdat in Naaldwijk, waar dan naartoe verplaatst zal worden, al grote druktes zijn en men daar blijkbaar niet in staat is om op een ordentelijke wijze de gemeentewerf te doen functioneren op piekdagen;

Spreekt uit:

Dat het College direct stopt met verkooppogingen van de gemeentewerf ’s-Gravenzande en eerst met een redelijk alternatief voor een dergelijke werf in ’s-Gravenzande komt en het liefst de gemeentewerf ter plaatse handhaaft, zulks ter voorkoming van kapitaalsvernietiging.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top