skip to Main Content

Motie inzake duurzaamheidsscans aan buitensport-/cultuurverenigingen

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde aanbieden duurzaamheidsscans aan buitensport-/cultuurverenigingen

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 maart 2015

Overwegende:

dat de gemeente Westland voornemens is de meest duurzame glastuinbouwgemeente van Nederland te worden;

dat de Westlandse buitensport-/cultuurverenigingen die beschikken over een eigen clubhuis en hun eigen energierekening betalen, geadviseerd zouden moeten worden hoe zij energie kunnen besparen en duurzaamheidsmaatregelen kunnen nemen waaronder al door de gemeente voor een deel gesubsidieerde zonnepanelen en ledverlichting;

dat de gemeente zou dienen aan te bieden een gratis duurzaamheidsscan en dat verenigingen zich tot bijvoorbeeld 1 juli 2015 kunnen aanmelden via een speciaal daartoe opgerichte website;

dat de gemeente Westland op die wijze verduurzaming van verenigingen verder ondersteunt;

dat zeker nu de zogenaamde Ecotax-regeling vanuit de rijksoverheid herzien wordt, het voor sportverenigingen met een hoog energieverbruik extra belangrijk is om te besparen;

dat met een investering van een paar honderd euro’s het mogelijk is om binnen een jaar duizend euro’s te besparen. Daarbij komt dat sportaccommodaties een bijdrage leveren aan de lokale duurzame energie; Het streven zou erop gericht moeten zijn van Westland om in 2015 minstens 50% van de buitensportverenigingen met een eigen clubhuis te verduurzamen;

Met opdracht aan het College:

Over te gaan tot het invoeren van een gratis adviesmogelijkheid over energiebesparing voor buitensport-/cultuurverenigingen om zo te komen tot een verdere verduurzaming in Westland;

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top