skip to Main Content

Motie inzake Nota Welbesteed

Motie als bedoeld in artikel 40 lid 6 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 17 februari 2015

Overwegende:

dat het College verzocht is daadwerkelijke uitvoering te geven aan de nota Welbesteed zoals deze door de Raad is aangenomen;

dat de wethouder heeft toegezegd daarover te willen nadenken en middels een memo op 13 februari 2015 heeft aangekondigd dat pas in het najaar een evaluatie kan plaatsvinden;

dat dat alles veel te lang duurt nu de Westlandse economie best wel een steuntje in de rug kan gebruiken door kleinere opdrachten van de gemeente om Westlandse ondernemers ook voor kleine opdrachten van de gemeente in aanmerking te laten komen;

Draagt het College op:

Direct en onmiddellijk uitvoering te geven aan de nota Welbesteed en hetgeen in die nota is aangegeven ook daadwerkelijk uit te voeren.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top