skip to Main Content

Motie inzake serviceflat

Motie inzake serviceflat

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 13 december 2016;

Overwegende:

dat Westland Verstandig steeds meer verzoeken vanuit de burgers krijgt om een tweede serviceflat à la het Oude Land in ’s-Gravenzande (Berkenflat) te realiseren;

dat via particulier initiatief getracht is om de Sonnevanck in ’s-Gravenzande een dergelijke bestemming te geven, doch inmiddels heeft Pieter van Foreest andere bedoelingen met de Sonnevanck;

dat de serviceflat het Oude Land in ’s-Gravenzande ook tijdens één van de bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd zijn, als voorbeeld gesteld werd, doch daarna weinig meer op dat punt vernomen is;

dat het concept bestaat uit een bestuur van vrijwilligers, een beheerdersechtpaar wat de dagelijkse gang van zaken in de gaten houdt, betaalbare zelfstandige woningen met gemeenschappelijke ruimten die door hen gebruikt kunnen worden en vooral zorg op maat, dat wil zeggen het inhuren van benodigde zorg voor die mensen die dat soort zorg nodig hebben. Het project Buurt in uitvoering rondom de serviceflat door de bewoners zelf is ook een voorbeeld van hoe het in feite zou moeten gaan in Westland;

dat vooral inwoners van Westland het belangrijk vinden dat dit soort woningen betaalbaar moeten zijn en de huurprijs in de serviceflat relatief laag te noemen is;

dat een dergelijk wooncomplex ook valt binnen het uitvoeringsprogramma Kernachtig sociaal 2016-2020;

Draagt het College op:

Te onderzoeken de haalbaarheid van een tweede serviceflat à la het Oude Land ’s-Gravenzande in Westland, waarbij het concept van de serviceflat zoveel als mogelijk gevolgd wordt.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top