skip to Main Content

Motie inzake uitgaven Collegeleden

Motie

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 8 november 2016

 

Overwegende:

 

dat de fractie van Westland Verstandig meerdere malen verzocht heeft om inzage in de uitgaven van College/collegeleden vanaf 2012;

dat de grootboeken die binnen de gemeentelijke administratie daarvoor worden aangehouden, het aangewezen medium zijn;

dat in de accountantsaffaire is vastgesteld dat er vele honderdduizenden euro’s per jaar door het College van B&W werden betaald aan de raadsaccountant, terwijl daar geen collegebesluit noch een raadsbesluit tegenover stond;

dat ook volstrekt onduidelijk is op welke wijze betalingen binnen het gemeentelijk apparaat verlopen;

dat daar, wil de Raad controleren en het budget bewaken, meer helderheid en duidelijkheid in moet komen;

Draagt het College op:

  • Binnen drie dagen nadat de motie is aangenomen te verstrekken de complete grootboekstaten van uitgaven van het College vanaf 2012 tot en met oktober 2016;
  • Duidelijkheid te geven hoe de betalingsstromen verlopen en hoe het kan dat betalingen verricht worden van vele honderdduizenden euro’s per jaar zonder dat daar een college- dan wel een raadsbesluit tegenover staat;
  • Een overzicht te geven van betalingen en daarbij aan te geven krachtens welk concreet besluit de uitgaven gedaan zijn;
  • Aan te geven op welke wijze verantwoording plaatsvindt van betalingen aan derden die voor college(leden) gemaakt worden, zoals cursusgelden, dinergelden, heidesessies, taxikosten etc.;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top