skip to Main Content

Motie Marktplein – Wilhelminaplein

Motie

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 24 januari 2017

In aanmerking nemende:

dat het Platform Gehandicapten Westland bij brief van 16 januari 2017 de Raad verzocht heeft rekening te houden met een aantal uitgangspunten;

dat de Raad die uitgangspunten onderschrijft en bij de herinrichting van zowel het Wilhelminaplein als het Marktplein daar rekening mee gehouden dient te worden;

dat een kopie van de brief van 16 januari 2017 van het Platform Gehandicapten Westland bij deze motie wordt gevoegd;

Draag het College op:

Bij de uitvoering van de plannen met betrekking tot het Wilhelminaplein en het Marktplein rekening te houden met de wensen van het Platform Gehandicapten, te weten:

  • gehandicaptenparkeerplaatsen aansluitend op de pleinen;
  • vlakke, stroeve en aaneensluitende bestrating;
  • zo min mogelijk hoogteverschillen die bij voorkeur niet hoger zijn dan 20 mm en bij grotere hoogteverschillen deze te overbruggen met bruikbare hellingbanen/op- en afritten;
  • obstakelvrije looproutes op het plein;
  • obstakels zoals borden, afvalbakken en banken voldoende zichtbaar maken.

bijlage motie 24-1-17 brf van Platform Gehandicapten Westland 16-1-17

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top