skip to Main Content

Motie Toegankelijk maken strand voor mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking

Motie Toegankelijk maken strand voor mensen die slecht ter been zijn en mensen met een beperking

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 26 juni 2024;

Overwegende:

  • In het verleden het College geëxperimenteerd heeft met matten die dan over het strand gelegd werden om onder meer met een rollator / rolstoelen / scootmobiel toegang tot het strand te geven. Bij deze motie wordt daarvan een foto gevoegd;
  • Gebleken is dat het experiment geen succes was omdat de matten te windgevoelig waren en op bepaalde dagen onder het zand verdwenen;
  • Onze inwoners met een beperking toch behoefte hebben om op het strand te komen;
  • Westland een vervangende voorziening zou moeten creëren;
  • Het plaatsen van stelconplaten van 2 bij 2 meter waardoor weer een pad ontstaat tussen Ter Heijde en The Coast bij Molenslag een optie zou kunnen zijn, uitgaande dat de matten niet meer terug kunnen komen. Bij deze motie wordt gevoegd een foto die gemaakt is op het startpunt van de route bij Ter Heijden met een aantal mogelijke gebruikers. Nu stopt de verharding op de plek waar de mensen zich bevinden.

Verzoekt het College:

Om snel een pad bestaande uit stelconplaten te leggen tussen de plek van de KNRM richting Molenslag en aansluitend op de al liggende stelconplaten bij The Coast met eventuele toegangsmogelijkheid tot de strandpaviljoens die er zijn langs het pad en dat te doen in en na overleg met het platform gehandicapten en de inwoners die van dit pad gebruik maken.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top