skip to Main Content

Motie tot intrekking van (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en oproep tot overleg met alle betrokkenen waaronder Provincie en omwonenden

Motie tot intrekking van (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en oproep tot overleg met alle betrokkenen waaronder Provincie en omwonenden

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017;

In aanmerking nemende:

dat inmiddels het bestemmingsplan N211 ter visie gelegd is en de zienswijzetermijn voorbij is;

dat 50 zienswijzen zijn ingediend tegen het ontwerp;

dat zowel voor omwonenden als wel voor het gebied van de Zwethzone beter overleg had moeten plaatsvinden om de N211, die wel door zou moeten gaan, op een andere wijze te positioneren;

dat het er nu naar uitziet dat lange procedures nodig zijn;

dat het reëel is om de huidige procedure stop te zetten en opnieuw overleg te gaan voeren zodat op korte termijn een nieuw ontwerp ter visie kan worden gelegd;

Draagt het College op:

Over te gaan tot intrekking van het ter visie gelegde (voor)ontwerpbestemmingsplan N211 en alsnog op korte termijn met alle betrokkenen opnieuw overleg te gaan voeren en te trachten zowel in het belang van de omwonenden als voor de Zwethzone tot een goede inpassing te komen van de nieuwe N211.

Gaat over tot de orde van de dag .

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top