skip to Main Content

Motie tot opheffing geheimhouding dossier twee nieuwe gemeentehuizen

Motie tot opheffing geheimhouding dossier twee nieuwe gemeentehuizen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 21 februari 2017;

In aanmerking nemende:

dat op het dossier inzake de twee nieuwe gemeentehuizen geheimhouding geldt;

dat de twee nieuwe gemeentehuizen op 1 juli a.s. gereed zullen zijn en na die tijd in gebruik zullen worden genomen;

dat voor de meeste stukken dan ook geen geheimhouding meer behoeft te gelden;

dat onduidelijk is wie nu exact de geheimhouding heeft opgelegd, of dat het College geweest is dan wel de Raad;

dat voor de controle door de Raad, maar ook om de burgers inzage te geven in de wijze waarop een en ander geregeld is, openbaarmaking van belang is;

Spreekt uit:

Zowel richting het College als richting de Raad om de geheimhouding op te heffen van die bescheiden uit het dossier waarvan de geheimhouding niet langer meer nodig is en daarbij documenten waar mogelijkerwijs bedragen staan die niet openbaar kunnen worden, zwart gemaakt worden, zodat de rest van het document wel openbaar kan worden.

Gaat over tot de orde van de dag .

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top