skip to Main Content

Motie windturbine dorpskern Maasdijk

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde

 

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 30 juni/1 juli 2015

 

In aanmerking nemende:

 

dat de Raad van de gemeente Westland gekant is tegen plaatsing van een groot- midden- of kleinschalige windturbine rond of nabij de dorpskern Maasdijk;

dat naast de motie die eveneens heden is aangenomen en welke gericht is op grootschalige windturbines, de Raad het wenselijk vindt om ook nog een aparte motie aan te nemen voor wat betreft de plaatsing van een hiervoor genoemde mogelijke windturbine bij de dorpskern Maasdijk;

dat vaststaat dat een windturbine bij de dorpskern Maasdijk de leefkwaliteit van de dorpskern en ook van de aanpalende woningen op een voor de Raad onaanvaardbare wijze aantast;

Spreekt uit dat bij de dorpskern Maasdijk geen grootschalige, middenschalige, of kleinschalige windturbine gebouwd mag worden vanwege aantasting van het leefklimaat;

en

Verzoekt het College om samen met de Raad een brief aan de Provincie Zuid-Holland te zenden waarin duidelijk gemaakt wordt dat bij de dorpskern Maasdijk geen grootschalige, middenschalige of kleinschalige windturbine aanvaardbaar is en dat de Provincie Zuid-Holland af moet zien van een inpassingsplan voor deze locatie;

N.B.             Grootschalige windturbine: masthoogte > 60 meter, rotordiameter > 50 meter, vermogen > 1 mw, enkel gebruik voor grootschalige energieopwekking van algemeen nut;

Middenschalige windturbine: masthoogte van 15 tot 60 meter, rotordiameter van 10 tot 50 meter, vermogen van 0.5 tot 1 mw, gebruik voor kleinschalige energieopwekking van algemeen nut of energiebron voor individuele bedrijven;

Kleinschalige windturbine: masthoogte < 15 meter, kunnen andere vormen aannemen, gebruik voor energieopwekking voor een huishouden of bedrijf;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top