skip to Main Content

Moties en amendementen Begrotingsraad 10 november 2020

Moties en amendementen Begrotingsraad 10 november 2020:

Amendement A 10-11-20 Islamitische school 2021

Amendement B 10-11-20 Carma

Amendement C 10-11-20 Particuliere beveiligers-bevolkingscontroleurs vervangen door 3 BOA’s

Amendement D 10-11-20 Onvoldoende onderbouwde reserves

Amendement E 10-11-20 Wijziging investeringsoverzicht

Amendement F 10-11-20 Overheveling reserves

Amendement G 10-11-20 Noviteit

motie 1 10-11-20 Alternatief plan deel begroting
motie 1 10-11-20 bijlage motie Alternatief plan begroting

motie 2 10-11-20 Andere wijze organiseren bouw sociale woningen
motie 2 10-11-20 bijlage artikel DH Centraal bouw sociale woningen

motie 3 10-11-20 Andere voorwaarden blijversleningen

motie 4 10-11-20 De gemeente kan ook zelf bouwen

motie 5 10-11-20 Kunstvoorwerpen oude vijf gemeenten

motie 6 10-11-20 Lierse sportverenigingen

motie 7 10-11-20 Opheldering motie omarmen manifest waardig ouder worden

motie 8 10-11-20 Onderzoek kosten gemeentelijke ombudsman

motie 9 10-11-20 Onderzoek nascheiding

motie 10 10-11-20 Zeecontainers en OPK

motie 11 10-11-20 Per huis informeren bij bestemmingsplan

motie 12 10-11-20 Uit de hand lopen kosten jeughulp

motie 13 10-11-20 Uitbreiding 25%-regeling

motie 14 10-11-20 Uitstel nieuwbouw gemeentewerf en de Naald

motie 15 10-11-20 Wijkagent in positie

motie 16 10-11-20 300 euro netto BOA’s

motie 17 10-11-20 Meer groen in Westland

motie 18 10-11-20 Noviteit

motie 19 10-11-20 Beter functioneren Caiway

Besluit tot instellen onderzoekscommissie gang van zaken afvalinzameling met toelichting

Back To Top