skip to Main Content

De naam van de Drentse CvdK Tichelaar duikt ook in het Westlandse griffierdossier op met een bedenkelijk optreden

De Drentse Commissaris van de Koning en PvdA-er Tichelaar ligt nu ook onder vuur in Drenthe. Ook in Westland in het griffierdossier duikt zijn naam op met een bedenkelijk optreden

Komende woensdag houdt de provincie Drenthe een spoeddebat over niet integer gedrag van haar commissaris. Hij zorgde dat zijn schoonzus een provinciale opdracht kreeg, pleegde contractbreuk met een andere partij daarvoor en die derde partij moest door de provincie schadeloos gesteld worden. Diezelfde Commissaris van de Koning speelt ook een bedenkelijke rol in de Westlandse griffiers affaire en gaf indirect aanleiding daarvoor. Twee medewerkers van de Westlandse griffie maakten een vals e-mailadres van Tichelaar en verzonden meerdere berichten vanaf dat mailadres aan derden. Die mails kwamen bij Tichelaar terecht. De CDA-burgemeester Van der Tak en de PvdA-commissaris namen na het bekend worden bij Tichelaar contact met elkaar op en spraken af geen strafaangifte te doen van dit ernstige delict maar het stil te houden. Wel ging de burgemeester er intern mee aan de slag en dat leidde uiteindelijk tot de griffierskwestie. Welke afspraken er verder zijn gemaakt tussen de heren Van der Tak en Tichelaar is niet bekend geworden. In ieder geval werd niets gemeld aan de  Westlandse griffier, feitelijk leidinggevende van de 2 medewerkers. Die vernam pas later wat er gebeurd was. Dit deugde niet en als openbare ambtsdragers hadden de commissaris en de burgemeester dit open en transparant moeten aanpakken. Zij gooiden het op een akkoordje en de burgemeester deed dat vervolgens ook weer met de foute griffiemedewerkers. Gevolg in ieder geval was dat de betreffende griffiemedewerkers op 2 september de griffierskwestie inluiden door informatie over de griffier aan de burgemeester door te spelen die leiden tot de griffierskwestie. De valse mailadreskwestie is best wel een ernstig feit waar een aangifteplicht  voor geldt, zeker voor een commissaris en burgemeester. Ten onrechte lieten ze dat na. Of speelden er andere zaken? Het zou goed zijn als Provinciale Staten ook dit gedrag van haar commissaris betrekt bij het debat op woensdag.

In Westland zal dat debat nog wel een keer gevoerd worden. Één van de betrokken griffiemedewerkers is al weg en de ander is inmiddels -al of niet vanaf de griffie- feitelijk actief als sitebeheerder en/of secretaris (of zoiets) voor een nieuwe en kleine landelijke partij die meedoet aan de verkiezingen. Los van de mogelijke verwarring, hopelijk niet meer met valse mailadressen! Niet altijd word je gedekt door een Commissaris van de Koning en een burgemeester!!!

artikel FD 27-2-17 Drentse CvdK

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
fractievoorzitter

 

Back To Top