skip to Main Content

nieuw initiatiefvoorstel van Westland Verstandig en GBW over de handhaving in Westland

Een nieuw initiatiefvoorstel van Westland Verstandig en GBW over de handhaving in Westland

Initiatiefvoorstel Nieuwe handhavingsstrategie glastuinbouwgebied 2020

Beide fracties menen dat een andere handhavingsstrategie in Westland moet komen. Dit niet alleen voor gevallen die nog niet zijn aangepakt, maar ook voor gevallen die wel zijn aangepakt en voor lopende zaken. Wij vinden het onverantwoord dat de huidige handhavingsstrategie wordt voorgezet. Het resultaat ervan is nihil. Ook willen wij dat woningen in het lint op een andere wijze behandeld gaan worden dan tot nog toe het geval is. Alles is neergelegd in bijgaand initiatiefvoorstel hetwelk wij aan de voorzitter Presidium en de Burgemeester gaan aanbieden om dit in de komende commissievergadering en raadsvergadering behandeld te krijgen.

Initiatiefvoorstel Nieuwe handhavingsstrategie glastuinbouwgebied 2020

Namens de fractie van Westland Verstandig,
Peter Duijsens

 

Back To Top