skip to Main Content

Nog geen duidelijkheid na tuchtuitspraak positie accountant

Nog geen duidelijkheid na tuchtuitspraak positie accountant

Doordat College niet de gevraagde informatie afstaat kan Accountantskamer niet echt inhoudelijk oordelen. Beroep bij College van Beroep voor het Bedrijfsleven wordt voorbereid. Feit blijft wel dat de gemeente Westland door het vervangingsbesluit van de Raad nu jaarlijks vele tonnen euro’s minder uitgeeft aan de raadsaccountant

Vandaag gaf de Accountantskamer haar oordeel over de klacht van Westland Verstandig richting de accountant. Burgemeester Van der Tak twitterde die al door voordat deze door Westland Verstandig gelezen kon worden. Tja… Echter vergeten wordt te vermelden dat de Accountantskamer voornamelijk haar oordeel velt omdat de klager niet over alle documenten kan beschikken en dus in de klachtzaak niet kan overleggen. Waarom niet? Omdat het College die weigerde en voor een groot deel nog steeds weigert af te geven. Op verzoeken van de fractie werd negatief gereageerd. Westland Verstandig zal blijven aandringen op afgifte van bijv. de inhoud van de verstrekte adviezen door de accountant, de collegebesluiten met de opdrachten aan de accountant en nog veel meer. Westland Verstandig zal voorbereidingen treffen om binnen 6 weken in beroep te gaan bij de rechter, zijnde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Voorts zal het College van Burgemeester en Wethouders nogmaals verzocht worden alle informatie te verstrekken zodat de rechter met alle feiten rekening kan houden. Feit overigens blijft dat de accountant destijds door de Raad vervangen is en dat sedert 2015 jaarlijks vele tonnen bespaard worden op accountants- en fiscaal werk. Westland Verstandig heeft destijds al aangegeven dat het jaarlijkse voordeel meer dan € 300.000,– ten opzichte van het gemiddelde factuurbedrag in de jaren voor de accountantswissel was.

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top