skip to Main Content

Nu al chaos rond verdeling werkplekken over de 2 halve gemeentehuizen

Foutieve planningen en aannames/Waarom geen 2 of 3 flex fractiekamers voor alle fracties? Westland Verstandig hoeft inderdaad geen dure door de gemeente betaalde eigen fractiekamer voor haar alleen

Inmiddels is duidelijk geworden dat er nu al planningsfouten zijn bij de verdeling van de ambtenaren over de 2 halve gemeentehuizen. Zo wilden de voormalige griffier en de fracties terecht dat de griffie (ca. 10 Fte) bij de raadsfracties in het deel van het gemeentehuis dat aan de Verdilaan staat, gehuisvest zou worden. Dat werd ook beloofd, maar helaas was bij de indeling daar geen rekening mee gehouden en was er plaatsgebrek. Dus nu ineens voorlopige huisvesting in het andere deel aan de Laan van de Glazen Stad. Westland Verstandig acht dit huisvestingsprobleem een volstrekt zinloze discussie en geeft blijk van een gemeente-organisatie die alleen met zichzelf bezig is en niet met de burgers. Wel slordig van de -bijna voormalige- gemeentesecretaris en de (voorlopig) wel blijvende burgemeester en GBW-wethouder Meijer. Niemand in de politiek roept hen ter verantwoording voor deze blunder van formaat.

Gisteren in de Commissie Bestuur bleek -wat de fractie van Westland Verstandig overigens al langer bekend was- dat er ook nu al een ruimtegebrek is voor de fractiekamers. Alle fracties behalve Westland Verstandig willen een eigen kamer. Westland Verstandig heeft eerder aangegeven geen behoefte te hebben aan een eigen fractiekamer in het nieuwe “glazen paleis”. Het is volstrekte onzin dat andere fracties wel een eigen -ruim bemeten- kamer opeisen, die gemiddeld één keer per week op een avond gebruikt wordt en gedurende de vakantieperiodes helemaal niet. Geldverkwisting ten top. Geld en ruimte die beter ingezet kunnen worden voor zorg, onderwijs en woningen voor Westlandse burgers. Wat Westland Verstandig wel wil is dat met haar overleg gevoerd wordt over de gevolgen van het afzien van een eigen fractiekamer; Zo dient wel beschikt te kunnen worden over een algemeen in gebruik zijnde spreekkamer, dat als burgers andere raadsfracties achter elkaar bezoeken ook de fractie van Westland verstandig die burgers kan spreken, de naamsaanduiding vermeld wordt net zoals bij andere fracties, de fractie van Westland Verstandig alle sleutels en toegangscodes krijgt, de binnenkomende post voor de fractie door haar kan worden opgehaald etc. Dat de fractie van Westland Verstandig dit alles politiek goed geregeld wil hebben is bekend bij degenen die daarover gaan. Tot nog toe werd niet gereageerd, behalve dan gister in de commissievergadering met opmerkingen die geen reactie verdienden en enkel bevestigden wat we al weten: niet de inhoud en de zorg voor onze burgers telt bij de andere politieke partijen, maar -bijna letterlijk- het “pluche”, de “statuur” en de “kick” van nieuwe grote en duur ingerichte fractiekamers. Daarom ook wordt niet gekozen voor een aantal flex fractiekamers die om toerbeurt gebruikt kunnen worden. Scheelt veel geld, ruimte en intensiveert het gebruik van ruimte. Wel voor de ouderenzorg kleine kamertjes, maar zelf….. Alvorens Westland Verstandig de tekortschietende planners te hulp schiet zal overleg gevoerd moeten worden en zullen afspraken gemaakt moeten worden, ervan uitgaande dat geen “eigen” fractiekamer nodig is.

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

Back To Top