skip to Main Content

Nu vertrekt de secretaris van het College van Burgemeester en Wethouders weer per bijna direct!

Wat is de echte reden? Wat is er toch aan de hand dat de ene na de andere persoon dit College verlaat?

Vandaag deelde het College van Burgemeester en Wethouders mede dat praktisch per direct de gemeentesecretaris vertrekt; De indruk bestaat dat de echte reden niet wordt verteld. In ieder geval opvallend voor wat betreft de timing. Immers hij is -als hoofd van de ambtenaren- erin geslaagd onvrede te creëren in de gemeentelijke bedrijfsvoering, reden voor onze fractie -en ook de voorzitter Presidium- om op korte termijn met hem en de burgemeester om tafel te gaan en een en ander te bespreken. Dat gesprek met deze verantwoordelijke secretaris is nu -vanwege zijn vertrek- praktisch zonder nut geworden. Curieus is ook dat hij wel als een soort nieuwe functie de organisatieontwikkeling moet gaan doen vanaf nu tot aan zijn formele vertrek. Dit lijkt geen goede functie. Dit besluit van functiewijziging is genomen zonder de gemeenteraad te laten beslissen. Waarschijnlijk omdat dat dan tot een negatief besluit zou hebben geleid.

Ook komt uit wat we al voorspelden. Degenen die financieel en bedrijfsorganisatorisch verantwoordelijk zijn voor de komst van de 2 halve gemeentehuizen zullen vanwege vroegtijdig vertrek nooit ter verantwoording kunnen worden geroepen door de burgers en de wel kritische politieke partijen. Deze gemeentesecretaris was samen met onze burgemeester de “spindoctor” achter de hele DBFMO-constructie en vertrekt zelfs in functie al voor de opening. In onze ogen (te) mooie praatjes, over een betere gemeentelijke bedrijfsvoering na het betrekken van de 2 gemeentehuizen, zijn loos en hoeven niet waargemaakt te worden. Evenmin de kostenbesparingen. Immers je vertrekt gewoon en zegt “aju paraplu”.

Nog bedacht moet worden dat de gemeentehuizen, gedurende 25 jaren, niet echt eigendom zijn van onze gemeente en de gemeente deze tegen een jaarlijkse kostenpost van ca. € 3,5 miljoen kan en moet gebruiken.

Dit is -zo kort voor de nieuwe raadsperiode- de derde vertrekkende uit dit College en deze coalitie waarin niet de burger centraal staat maar enkel het eigen belang. Wie is de volgende?

Namens de fractie van Westland Verstandig,

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top