skip to Main Content

Open brief op ruzietweets

Open brief van de fractie van Westland Verstandig op ruzie tweets  op 24 en 25 november van CDA burgemeester van der Tak en het CDA in enkele weekbladen

Onze uitgangspunten:

1. Westland Verstandig  is er voor de burger en wil politiek voeren zoals bedoeld, namelijk initiëren en controleren. Daarvoor is voldoende info nodig die   aan alle politieke partijen wordt verstrekt.
2. Westland Verstandig is oppositiepartij en  kritisch maar komt ook met goede ideeën, luistert naar de burgers en handelt in het belang van de burgers.
3. Westland Verstandig wil openheid, transparantie en eerlijkheid zodat voor burgers duidelijk is wat  in de gemeenteraad speelt.

Hoewel wij liever ons met het bovenstaande  bezig houden, vragen de Twitter uitspraken van CDA burgemeester van der Tak en het CDA van 24 en 25 november in een aantal weekbladen helaas om een reactie.

Allereerst de burgemeester. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en moet boven de partijen staan. Zijn uitspraken naar onze fractievoorzitter zijn onacceptabel en tonen dit niet. Twitteren dat Duijsens liegt en wat de gemeenteraad over Duijsens heeft besloten is verre van verbindend en onpartijdig voorzitter zijn. Hij vroeg LPF en WV eens goed aan zelfreflectie te doen De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Daarom vragen wij de burgemeester dringend ook aan zelfreflectie te doen.

De partij van de burgemeester het CDA doet er in een artikel in de weekbladen nog een schepje bovenop. Kennelijk een gevolg van het in de gemeenteraad niet op inhoud kunnen debatteren . Op vragen van WV kon men geen antwoord geven maar tegelijkertijd strooit men wel met ongefundeerde beschuldigingen. Laster heet dat.

Het CDA noemt in haar artikel twee kwesties waarin zij Westland Verstandig en haar fractievoorzitter in een negatief en onjuist daglicht zet. Wij willen dit graag rechtzetten.

Allereerst de accountantskwestie. Dankzij Westland Verstandig kwam aan het licht dat de raadsaccountant al jarenlang  voor meer dan 2 miljoen euro opdrachten voor het college uitvoerde maar dit niet meldde. Vreemd want een raadsaccountant moet de cijfers en beleid van het college juist namens de gemeenteraad controleren.  Door druk van WV werd een nieuwe veel goedkopere accountant benoemd die alleen voor de gemeenteraad mag werken. Als het CDA ons kwalijk neemt dat we een foute manier van werken hebben rechtgezet dan begrijpen ze niet wat burgerbelang is. Wat betreft de klacht bij de tuchtrechter deze is niet echt inhoudelijk behandeld. De tuchtrechter vond dat College van B&W de raad vooraf moest informeren. De klacht ligt nu bij het college van beroep voor het bedrijfsleven. Het CDA weet dit ook maar “vergeet “dit te melden.

De tweede zaak waar het CDA veel ophef over maakt is de door Duijsens en Witkamp ontvangen BCC mails van de griffier van de Raad. De griffier  had volgens de burgemeester en  de secretaris zijn plichten verzuimd. Deze zaak ligt nu bij de rechter en we wachten af hoe dit verder verloopt. WV  had het beter en goedkoper gevonden om de griffier, die in mei met pensioen zou gaan, een regeling  aan te bieden. Dit in plaats van de onrust, zwartmakerij en enorme kosten die vele ambtenarenuren, een onderzoek en juridische bijstand nu gaan kosten met een onzeker eindresultaat. De burgemeester en secretaris vonden het nodig alle mails van de griffier te lichten. Daaruit bleek dat de griffier duizenden mails had verstuurd naar raadsleden, oud raadsleden, derden maar ook aan de burgemeester en gemeentesecretaris.   Ook aan de CDA raadsleden. Echter uitsluitend werden Duijsens en Witkamp verweten veel mails van de griffier te hebben ontvangen en dit niet te hebben gemeld. Hierin zou info hebben gestaan die zij niet hoorden te weten. Vreemd want de mails zijn niet op inhoud bekeken. Toch denkt het CDA te weten dat het om mails gaat waarvan een beperkt aantal vrnl. coalitie raadsleden maar van af mochten weten. Onzin er stond niets geheims in. Daarom vroegen we om welke mails het ging. Daar kon dhr. Vreugdenhil en later ook andere fracties geen antwoord op geven. Wel beschuldigen maar niet met de bewijzen komen. Ook de mededeling dat dhr. Witkamp wel het boetekleed heeft aangedaan en Duijsens niet, klopt niet. Witkamp gaf aan naar aanleiding van het ontvangen van een cadeau, dat hij met de wetenschap van nu destijds anders zou hebben gehandeld. Niet meer en niet minder. Voor het  ontvangen van niet gevraagde mails kunnen geen excuses worden aangeboden omdat dit volstrekt legaal is.

Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dat deze hetze tegen WV is ingegeven door de wil WV en haar fractievoorzitter te beschadigen. Gezien de valse beschuldigingen hadden wij behoefte het één en ander recht te zetten. Wij zullen onverminderd en met nog meer passie doorgaan met het belang van de inwoners van Westland, dat is het belangrijkste en daar zetten we ons 100% voor in.

De fractie van Westland Verstandig

Back To Top