skip to Main Content

Overhandiging burgerinitiatief Westlands Leefbos

Vanavond overhandiging van het door Westland Verstandig ondersteunde burgerinitiatief voor een Westlands Leefbos aan de Raad; meer groen in Westland en de dorpskernen gewenst

Vanavond zal Aad van Uffelen om 18.45 uur aan de Raad overhandigen de bijna 1.100 handtekeningen van Westlandse burgers die een Leefbos wensen. Na ontvangst zal de Raad het initiatief moeten agenderen. Westland Verstandig is voor veel meer en beter groen in Westland. Dit kan bestaan uit vergroening van de dorpskernen, een Leefbos, een betere inpassing van een groot aantal wegen in en buiten de bebouwde kom. Het gaat daarbij om de leefomgeving van onze burgers te verfraaien en te veraangenamen. Meer en beter groen helpt daarbij. Westland Verstandig zal dan ook graag vervolg geven aan het burgerinitiatief.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top