skip to Main Content

Westland Verstandig

Meldpunt geldverspilling gemeente Westland

Meldpunt Afschatting Wmo huishoudelijke Hulpuren in Westland

Meldpunt Gebruik sociale huurwoningen Westland

Model zienswijze vergunning gaswinning NAM

Geen NAM-fracking gaswinning onder Westland

Kieswijzer 2018 voor groen en natuur in Westland

Verkiezingsprogramma 2018 - Westland Verstandig Lijst 2

Zwartboek inzake mailstoring Caiway

Stop bouw 100 permanente strandhuizen Westlands strand

Jong Westland Verstandig, voor jongeren tussen 16 en 26 jaar

Publicatie HHW-Gemeente moet zelf starters-, senioren- en spoedzoekerswoningen realiseren

Gemeente moet zelf starters-, senioren- en spoedzoekerswoningen realiseren Al lang wil Westland Verstandig dat de gemeente weer zelf passende woningen gaat realiseren en beheren door een eigen woningbedrijf. Nu doen de corporaties en ontwikkelaars dat, maar die hebben de nu…

Publicatie Groot Westland-Wat zijn de gevolgen voor Westland van de nieuwe stikstofuitspraken van de Raad van State

Wat zijn de gevolgen voor Westland van de nieuwe stikstofuitspraken van de Raad van State Westland kent een aantal Natura 2000-gebieden. De Kapittelduinen (o.m. de Banken, het Sonnewendeduin en het Staelduinsebos) en het noordelijker gelegen Solleveld. Natura 2000 is een…

Publicatie-Gemeente moet echt veel meer aandacht besteden aan een aantrekkelijkere en vriendelijke leefomgeving in onze grote en kleinere dorpskernen

Gemeente moet echt veel meer aandacht besteden aan een aantrekkelijkere en vriendelijke leefomgeving in onze grote en kleinere dorpskernen Westland heeft 11 dorpskernen met ieder zijn eigen sfeer. Westland Verstandig vindt dat per dorpskern bekeken moet worden wat nodig is.…

Publicatie HHW-Slecht plan van meerderheid Raad voor afvalverwerking in Westland

Slecht plan van meerderheid Raad voor afvalverwerking in Westland. Alleen Westland Verstandig en GBW wilden anders. Weer een bak extra, te duur en een hoop stank door restafval maar één keer in de drie weken op te halen De afvalstoffenheffing…

Publicatie Groot Westland-Nog een keer uitleg over de islamitische school in Westland

Nog een keer uitleg over de islamitische school in Westland Onze fractie kreeg gigantische bijval uit Westland voor haar standpunt over het tegenhouden van een snelle komst van een islamitische school in Westland. Hoe zit het? De minister gaat over…

Publicatie-Westland Verstandig luistert, geeft raad en zet zich voor u in

Westland Verstandig luistert, geeft raad en zet zich voor u in Westland Verstandig ziet nog steeds dat CDA-wethouder Vreugdenhil liever heel veel kosten aan ingehuurde ambtenaren en externe bureaus uitgeeft, dan dat hij de huishulpuren in stand laat. Meer handjes…

Vragen aan College inzake plan de Harmonie

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   7 augustus 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van…

Vragen aan College inzake geheimhouding afgegeven QuickScans

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK   6 augustus 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement van…

Vragen aan College inzake straatverlichting

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Westland Postbus 150 2670 AD  NAALDWIJK     5 augustus 2019   Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 42 van het Reglement…

Back To Top