skip to Main Content

Partijen tonen zich slechte verliezers inzake openhouden Waterman in Wateringen

Partijen tonen zich slechte verliezers inzake openhouden Waterman in Wateringen

De fracties van VVD, GBW en LPF stemden tegen het amendement om zwembad de Waterman open te houden. Zij hielden zich daarmee niet aan de belofte die eerder gedaan werd aan het burgerinitiatief en aan de inwoners van Wateringen in 2013 en 2020.

Nu komen ze met een vreemde move. Ze vinden ineens dat het openhouden in strijd met de wet is en beroepen zich daarvoor op een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven van 9 augustus 2022. In plaats van positief in te steken op hun verlies proberen ze verwarring te zaaien en zadelen ze het College op met extra werk. Ten onrechte overigens. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde -op verzoek van de ACM trouwens- over een geval dat een gemeente ten onrechte aan een commercieel bedrijf een exploitatiebijdrage betaalde en de gemeente niet stelde dat dat was voor een maatschappelijke activiteit.

Het geval van de Waterman ligt natuurlijk anders en dat weten -hopen we- de 3 partijen natuurlijk ook. Waarom dan nu trachten een onjuist beeld te scheppen en weer om aandacht vragen? De Waterman is duidelijk een heel ander geval! Het burgerinitiatief is geen commerciële activiteit en ook geen commerciële exploitant. Voorts houdt de Waterman zich wel bezig met een maatschappelijke activiteit voor Wateringen.

Wellicht ook goed dat de vragenstellers even kijken naar de wijze waarop de andere zwembaden in Westland -terecht overigens- net als alle zwembaden in de rest van Nederland, door de gemeente financieel ondersteund worden.

Back To Top