skip to Main Content

Persbericht Centrum De Lier

Westland Verstandig: Wethouder moet terecht bestemmingsplan over centrum De Lier terugnemen

Tijdens de commissievergadering op dinsdag 11 november 2014 is het centrumplan De Lier in de commissie aan de orde gesteld. Westland Verstandig was het duidelijk niet eens met het bestemmingsplan en ook met de wijze waarop de zienswijzen inzake de geluidsoverlast langs het Perron waren afgedaan. Tijdens de commissievergadering heeft Westland Verstandig duidelijk haar mening gegeven en heeft het werk van de wethouder afgekeurd. Gelukkig waren andere partijen het daarmee eens en uiteindelijk heeft de wethouder het bestemmingsplan teruggenomen.

Opnieuw gaat bekeken worden welke maatregelen genomen moeten worden tegen de geluidsoverlast langs het Perron. Mogelijkheden hiervoor zijn onder meer fluisterasfalt, het aanbrengen van geluidsschermen die afdoende zijn om het geluid weg te nemen en mogelijkerwijs verkeersmaatregelen. Al die maatregelen moeten dan concreet wel leiden tot een geluidsafname waardoor de betreffende inwoners niet alleen in hun woning geen ontoelaatbare geluidsoverlast hebben, maar ook als zij in hun tuinen zitten het te harden is. Thans moet afgewacht worden met wat de wethouder gaat komen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top