skip to Main Content

Persbericht Coalitie zet Westlandse woningzoekers in de kou

Coalitie zet Westlandse woningzoekers in de kou

Coalitiepartijen VVD, PW, GBW en CDA, gesteund door D66, hebben lak aan Westlanders die een woning zoeken in de eigen dorpskern. Zij stemden tegen het voorstel om bij de toewijzing van woningen een maximaal aantal van 25 procent aan Westlanders toe te wijzen. Dat bleek dinsdag tijdens de raadsvergadering.

Oppositiepartijen Westland Verstandig en LPF Westland stelden dat de raad met een simpele pennenstreek het aantal toewijzingen aan Westlandse woningzoekers kan verhogen van 15 naar 25 procent. Het voorstel kreeg alleen gehoor bij CU/SGP. Ook GBW-wethouder Arne Weverling stemde niet in met het voorstel. Hij wees op afspraken die de gemeente had gemaakt met omliggende gemeenten. Die afspraken hoeven helemaal niet gemaakt te worden. Enkel moet een globale afstemming plaatsvinden. Als de wethouder de 25 procent gemeld had bij de buurtgemeenten, dan waren die ongetwijfeld daarmee akkoord gegaan. Dat was tegen het zere been van de indieners van het voorstel, omdat de raad niet was gehoord in de vermeende afspraken. Weverling ging evenwel niet in op de kern van die afspraken. Ook niet na nadrukkelijk verzoek van fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig. Dit betekent dat bij toewijzing van nieuwe woningen en ook woningen in bestaande wijken de gemeente Westland en de woningcorporaties niet gebruik kunnen maken van de maximale mogelijkheden om Westlanders danwel bewoners van de betreffende kern voorrang te geven bij de toedeling van woningen. Een slechte zaak en volstrekt duister is het ook na de behandeling in de raad gebleven waarom de coalitie dit vreemde standpunt innam. Helaas zullen de Westlandse inwoners het gelag moeten betalen van dit gestuntel.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top