skip to Main Content

Persbericht College en coalitie kunnen geen antwoorden geven op vragen Westland Verstandig over plan bouw twee gemeentehuizen

College en coalitie kunnen geen antwoorden geven op vragen Westland Verstandig over plan bouw twee gemeentehuizen

Westland Verstandig blijft tegen het plan om twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen. Ook in de komende tijd zal Westland Verstandig daartegen actie blijven nemen. Het College erkende tijdens de raadsvergadering van gisteravond dat tot aan de handtekening de gemeente zich nog kan terugtrekken. Ook werd door het College en de coalitie niet tegengesproken de stelling van Westland Verstandig dat met iedere maand doorgaan in de bestaande gebouwen de gemeente zeker € 200.000,– bespaart en dat is op jaarbasis € 2.4 miljoen. Dat geld moeten we deels niet uitgeven, zodat de schuldpositie afneemt en voor een deel moeten we dat besteden aan zaken die de burgers wel aangaan en waar nu op bezuinigd wordt. De nieuwbouw moet natuurlijk helemaal niet doorgaan, maar in ieder geval uitstel loont.

Ook kon gisteravond tijdens de raadsvergadering de coalitie en het College geen enkel serieus antwoord geven op het standpunt van Westland Verstandig dat het nu gepresenteerde financiële plaatje rondom de nieuwbouw niet klopt. Zoals alle problemen schuiven coalitie en College ook de financiële problemen inzake de nieuwbouw door naar de toekomst. Dit is onacceptabel, los van de overige argumenten die allemaal ertoe leiden dat dit een verkeerd besluit is en alleen maar wordt ingegeven door prestige. De huidige bestuurders hebben tien jaar geleden besloten een nieuw gemeentehuis te bouwen en ondanks de veranderde tijd en de grote onzekerheden van de toekomst wil men dat koste wat kost uitvoeren. Dat we ons dan 25 jaar gaan vastleggen aan een projectontwikkelaar en dus 25 jaar ons niet kunnen aanpassen, hoort bij het onverstandige voornemen twee nieuwe gemeentehuizen te bouwen.

De actie Geen 2 zet Westland Verstandig door totdat met de nieuwbouw gestart wordt. Westland Verstandig zal er overigens alles aan doen om de nieuwbouw alsnog tegen te houden. De gemeente kan nog steeds terug en moet dat ook doen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top