skip to Main Content

Persbericht Direct betrokken bewoners Wateringen ontstemd over aanpak asbestproblemen

Direct betrokken bewoners Wateringen ontstemd over aanpak asbestproblemen

Bewoners van de Prins Bernhardstraat en de Prins Hendrikstraat in Wateringen hebben de fractie van Westland Verstandig benaderd over diverse knelpunten bij de nu in uitvoering zijnde schoonmaakoperatie asbest. Westland Verstandig heeft gisteren een groot aantal problemen en vragen aan burgemeester Van der Tak voorgelegd. Tot nog toe is daar geen antwoord van de burgemeester. Het gaat daarbij onder meer om:

  • Het nog steeds ontbreken van een duidelijk plan van aanpak zodat de bewoners weten waar ze aan toe zijn;
  • Het niet wederom terugdraaien van de opheffing van de noodverordening voor de hiervoor genoemde straten zolang niet alles –daken, tuinen, openbaar groen, zijkanten van de wegen- asbestvrij is;
  • Het feit dat gewerkt wordt van buiten naar binnen en dus de ergst met asbest vervuilde gebieden nog steeds niet toe zijn aan opruimen;
  • Het niet persoonlijk op de hoogte houden van de gang van zaken;
  • Een groot aantal onzekerheden die bij bewoners bestaan over de mate waarin hun tuinen en daken vervuild zijn;
  • Het niet uitvoeren van een controle van de binnenruimte bij een groot aantal panden waar wel “de asbestwolk” tijdens en na de brand is overheen gegaan;
  • Het geen duidelijkheid geven over de tergende onzekerheid waarin bewoners leven over de gevolgen van het asbest en de wijze waarop het asbest nu vanaf de daken en tuinen zich nog steeds kan verspreiden;
  • Geen goede respons geven op mededelingen die gedaan worden bij het meldpunt;
  • Geen coördinatie met de experts van de verzekering van de eigenaren van de woningen;
  • Onzekerheid over de wijze waarop de daken worden schoongemaakt en de resten asbest die daarna achterblijven;

Een kopie van de brief alsmede de aanvullende brief voeg ik bij.

brf College inz. asbest Wateringen   brf College aanvulling asbest Wateringen 22-1-15

 

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top