skip to Main Content

Persbericht Geen windmolens in Westland

 • Geen windmolens in Westland, dat heeft de Raad besloten in 2013. Een verstandig besluit, immers in Westland zijn windmolens ruimtelijk niet inpasbaar. Risico’s voor de gezondheid, veiligheid, inbreuk op woongenot, verlies aan landschapswaarde, huizenwaarde: het zijn allemaal argumenten die in de afgelopen 2 jaar extra bevestigd zijn in gemeenten waar bewoners last hebben van windmolens.

  Van de EU hoeft Nederland de doelstelling voor 14% duurzame energie in 2020 niet met windmolens in te vullen. Andere technologieën zijn voorhanden, ook in Westland. Echter de Provincie doet alsof zij deze werkelijkheid niet ziet en probeert de gemeenteraad onder druk te zetten toch akkoord te gaan met windmolens in het Westland. Dit in samenspraak met bedrijven die er met forse subsidies aan kunnen verdienen.

  Westland Verstandig vindt dat de Raad hiervoor niet moet zwichten. Het belang van de bewoners moet voorop staan. Onze lokale democratie mag niet opzij gezet door de Provincie. Een betrouwbare overheid houdt koers: geen windmolens in Westland.

  Windmolens zijn vanuit het algemeen belang en voor de inwoners geen verstandige en geen eerlijke keus. Het windmolenplan van het Kabinet kost 18 miljard euro. Daar worden de subsidies aan de windmolenondernemers uit betaald. Dat brengen de burgers op door een opslag van € 300,– per jaar op de energierekening. De burgers worden zo door de overheid gedwongen tegen hun wil in te betalen voor wat ze niet willen en wat alleen maar overlast en schade oplevert, terwijl nieuwe betere technologie volop in ontwikkeling is en de EU ons land alle ruimte geeft andere technologie in te zetten in plaats van windmolens voor een duurzaam energiebeleid. Windmolens zijn analoog en ouderwets. Zonnepanelen daarentegen bijvoorbeeld worden elke twee jaar de helft goedkoper. En met al de restwarmte die nu verloren gaat kun je heel veel windmolens compenseren.

  Verstandige politici kiezen voor werkelijk duurzaam. College en Raad moeten de rug rechthouden en achter het raadsbesluit van 2013 tegen plaatsing windmolens in Westland blijven staan. Wie duurzaam wil zijn laat zich niet onder druk zetten door de Provincie.

  Namens de fractie van Westland Verstandig

  Peter Duijsens,
  Fractievoorzitter

Back To Top