skip to Main Content

Persbericht Gemeente Westland stop met te hoge OZB

Persbericht

Gemeente Westland stop met te hoge OZB

De gemeente Westland gedraagt zich als ‘rupsje nooit genoeg’ en heeft in de periode 2011-2014 de OZB met +15,3 % verhoogd. Uitschieter was 2012 met +5,8 %. 2012 was ook het jaar waarin de gemiddelde koopkracht in Nederland met -2,5 % daalde. In die periode is die koopkracht in totaal -5,3 % gedaald.

Ook in 2014 gaat de OZB weer bovenmatig omhoog. Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft hier tegen gestemd en wil het over een andere boeg gooien.

Geubbels:”De gemeente moet stoppen met steeds maar weer een groter deel van de koek te nemen. De lokale economie wordt zodoende door de gemeente de nek omgedraaid. Het College verschuilt zich achter het feit dat de woonlasten in totaal maar met 1% stijgen. Maar die lokale woonlasten, die naast de OZB bestaan uit de afvalstoffenheffing en rioolrechten, kunnen minder stijgen de laatste jaren omdat de Westlanders hun afval steeds beter zijn gaan scheiden. Dat voordeeltje ieder jaar wordt ingepikt met een hogere OZB. Dat is niet goed. Daarom willen wij vanaf 2015 dat de OZB afhankelijk wordt van de koopkracht.”

Met dit beleid van Westland-Verstandig-LEO 2.0 in de periode 2011-2014 zou de OZB met ruim 3% gedaald zijn i.p.v. een stijging van meer dan 15%. In 2014 scheelt het 2,5% dat huishoudens minder OZB zouden betalen.

Westlandse verenigingen die OZB betalen aan de gemeente moeten volledig voor de OZB gecompenseerd worden als het aan Westland-Verstandig-LEO 2.0 ligt.

Door te stoppen met de te dure, onnodige nieuwbouwplannen voor 2 gemeentehuizen, meer samen met de Westlandse samenleving aan te pakken en zodoende op een aantal taken besparen (bijv. PR College, beleidsambtenaren, jeugdcoördinatoren, boa’s, juristen en externe inhuur), buigt Westland-Verstandig-LEO 2.0 de komende 4 jaren € 10,6 miljoen om. Zodoende kan de hoog oplopende schuld – naar € 400 miljoen! – van de gemeente verlaagd worden.

Informatie:

Leo Geubbels,

Plv. fractievoorzitter Westland Verstandig-LEO 2.0

06-31013623

 

Back To Top