skip to Main Content

Persbericht Inzake bespreking groenonderhoud in Westland in de Commissie van 20 mei 2014

Persbericht

Inzake bespreking groenonderhoud in Westland in de Commissie van 20 mei 2014

De fractie van Westland Verstandig verzocht na schriftelijke beantwoording van vragen op 4 maart 2014 om in de Commissie van 20 mei 2014 met de wethouder de huidige verwaarloosde en slechte onderhoudssituatie van het openbaar groen in Westland te bespreken. Westland ziet er op dit moment slonzig uit en er ontstaan zelfs gevaarlijke situaties op en rondom fiets- en voetpaden. Ook zijn bij onze fractie diverse klachten binnengekomen van mensen die last hebben ondervonden van teken in de grasperken.

De behandeling in de Commissie vindt plaats op 20 mei a.s. te 19.00 uur. Uiteraard kunnen burgers inspreken bij die Commissie.

Westland Verstandig maakt zich ernstig zorgen over de groenonderhoudssituatie in Westland. Het uitvoeren van extra onderhoud is absoluut noodzakelijk, niet alleen voor het aanzien van Westland, maar ook voor de veiligheid. Zoals het er nu bij ligt, kan echt niet. Steeds moet goed gekeken worden naar de gevolgen van onderhoud op dit moment.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top