skip to Main Content

Persbericht inzake Metropool Den Haag/Rotterdam

Westland Verstandig: Meerderheid Westlandse Raad draagt de economie, openbaar vervoer en infrastructuur van Westland zonder “harde” voorwaarden over aan Den Haag en Rotterdam

 

Op 15 oktober 2014 heeft de meerderheid van de Raad van Westland ingestemd met aansluiting bij de zogenaamde Metropool Den Haag/Rotterdam. Daarmee draagt de gemeente alle Westlandse bevoegdheden op het gebied van economie, openbaar vervoer en infrastructuur over aan een samenwerkingsverband van 24 gemeenten waarin de gemeenten Den Haag en Rotterdam met stip de boventoon gaan voeren.

Samenwerken met gemeenten in de buurt is een goede zaak. Westland kan daar beter van worden. Echter gezien de dominante houding en positie van Den Haag en Rotterdam is onvoorwaardelijke overdracht van bevoegdheden onverstandig. Eerst had de bijzondere positie van Westland als tuinbouw-, tuinbouwkennis-, agribusiness- en recreatiegemeente vastgelegd moeten worden. Uiteraard deden Den Haag (internationale stad) en Rotterdam (havenstad) dat voor zichzelf wel en ook dat die twee activiteiten centraal staan in de Metropoolregio.

Westland Verstandig heeft getracht opgenomen te krijgen condities die door Den Haag en Rotterdam geaccepteerd zouden moeten worden waarbij de bijzondere positie van Westland nu, op middellange en op lange termijn gegarandeerd zou worden. Ook zou het openbaar vervoer veel beter geregeld moeten worden dan nu het geval is. Het openbaar vervoer werd tot nu toe geregeld door Haaglanden en is de afgelopen tien jaar fors in omvang en kwaliteit afgenomen.

Den Haag en Rotterdam mogen geen gevaar gaan vormen voor Westland. Door nu zonder meer en zonder dat de bijzondere positie van Westland is vastgelegd, akkoord te gaan met de Metropool, loopt Westland wel het risico “opgegeten” te worden door de twee grote steden. De uitgesproken ambitie van de burgemeester van Den Haag -Van Aartsen- om straks burgemeester te worden van één metropoolgemeente inclusief Westland spreekt al boekdelen.

Het is nu crisis en de tuinbouwsector maar ook de toeleveringsbedrijven worden daardoor helaas hard getroffen. Op termijn mag het natuurlijk niet zo zijn dat mede door de zwakke economische positie van tuinbouw- en toeleveringsbedrijven, het voortbestaan van Westland als de innovatieve glastuinbouwgemeente moet gaan wijken. Dit is een gevaar wat de meerderheid van de Raad blijkbaar niet ziet of niet wil zien.

Wat ook de meerderheid van de Raad niet goed ziet is dat het oprichten van de Metropool natuurlijk betekent dat een aantal bevoegdheden definitief overgedragen worden. Dit zijn bevoegdheden die dus niet meer bij de gemeente zelf liggen.

Het antwoord van burgemeester Van der Tak dat bij een krachtdadige Raad, Westland geen hinder zal ondervinden van de Metropool is een echte drogreden. Iets wat je overgedragen hebt, daar ga je niet meer over en daar heb je dus weinig tot niets meer over te vertellen. Als in de Metropool besluiten genomen worden dat bijvoorbeeld kantoren of een bepaald soort industrie alleen nog maar op plekken buiten Westland mogen komen, dan zal Westland daartegen weinig kunnen ondernemen.

Vandaar dat Westland Verstandig gestemd heeft tegen de Metropool met de nu op stapel staande regeling. Nogmaals samenwerken is prima, maar je moet dan wel zorgen dat je eigen positie goed bij de andere samenwerkende gemeenten in beeld is en daarover moeten vooraf goede afspraken gemaakt worden. Die afspraken zijn er nu niet en daarmee zijn de burgers en bedrijven in Westland niet gebaat.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

 

 

Back To Top