skip to Main Content

Persbericht inzake extra raadsvergadering

Bijgaand de concept agenda en het raadsvoorstel voor de extra raadsvergadering van donderdag 14 januari a.s. te 19.00 uur. Deze agenda is opgesteld door de initiatiefnemer van de vergadering, de fractie van Westland Verstandig en wordt ondersteund door LPF. Westland Verstandig meent dat voorop moet staan het volledig asbestvrij maken van de getroffen buurt, inclusief alle woningen, daken en tuinen. Aan de tergende onzekerheid bij de bewoners moet direct een einde komen. De gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor het waarborgen van de gezondheid van haar burgers. Uit een 80-tal rapporten opgemaakt in individuele gevallen blijkt dat op en aan woningen en voor- en achtertuinen nog op grote schaal asbest wordt aangetroffen. Los van dat aantreffen is er een heel groot besmettingsgevaar door verwaaiing en afbreken. Het gaat dan -zo begrijpen wij- om grotere asbeststukken ter grootte van een 2-euro munt tot heel kleine stukjes die met het blote oog lastig te zien zijn.

 

Overigens is behalve dan LPF Westland geen van de andere partijen bereid om te vergaderen en zij ondersteunen het vergaderingsverzoek dan ook niet. De burgemeester en de andere fracties -behalve LPF Westland- wensten enkel op donderdag te vergaderen. Op donderdag 7 januari heeft een besloten seniorenconvent plaatsgevonden. Westland Verstandig weigerde over deze gevoelige kwestie in achterkamertjes te vergaderen en wilde met de Raad vergaderen op maandag 11 januari. In die besloten vergadering van fractievoorzitters is zonder overleg met Westland Verstandig de geplande datum verschoven. Blijkbaar hebben het College van CDA Westland, GBW, Progressief Westland en VVD Westland, de coalitiepartijen en de meehuppende fracties van D66 en ChristenUnie-SGP meer tijd nodig om de “verdedigingslinie” op te trekken. Achter de schermen blijken de burgemeester en zijn adviseurs druk doende te pogen te redden wat er te redden valt. De Provincie -met aan het hoofd de CDA-commissaris J. Smit en gedeputeerde CDA-er A. Bom- wordt “bewogen” alsnog voor College en burgemeester gunstige uitlatingen te doen. Tja beter ware het aan de volksgezondheid alle aandacht te besteden en niet aan het eigen ego.

 

Gisteren werden we weer geconfronteerd met een volgende  opgeworpen obstakel. De burgemeester wil donderdag de insprekers weer beperken in tijd. Dit zou onder meer besproken zijn in het achterkamertje van het seniorenconvent. Onze fractie zal dit absoluut niet accepteren en het debat aangaan. Het monddood maken van insprekende burgers is zeker in dit dossier not done, in strijd met het fatsoen, fair play en is ook ondoordacht. Het zal de teleurstelling en verdriet van de bewoners onnodig vergroten. Wij konden ons niet voorstellen dat vorengenoemde politieke partijen dat goedvinden. Helaas hebben ze dat wel al gedaan. Blijkbaar wil men ook tijdens de inspraak weer niet naar de ongeruste burgers luisteren. Werk aan de winkel uiteraard voor de fractie van Westland Verstandig. Wij hopen overigens dat de andere partijen en de burgemeester bijtijds inzien dat spreektijdbeperking
-anders dan 5 minuten per persoon- voor de bewoners echt niet kan, zodat bij de aanvang van de vergadering daarover geen verhit debat behoeft plaats te vinden. Laten we het alsjeblieft alleen over de inhoud hebben. Alleen daar zijn de bewoners bij gebaat.

agenda raadsvergadering 14 januari 2016

Raadsvoorstel 14-1-16

 

Hebt u vragen dan kunt u mij uiteraard altijd bellen op 06-53401068 danwel e-mailen op Duijsens@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

Back To Top