skip to Main Content

Persbericht Marktplein ‘s-Gravenzande

Westland Verstandig: Op korte termijn concrete stappen rondom herinrichting van het Marktplein ‘s-Gravenzande

Tijdens de raadscommissie die op 3 december jl. heeft plaatsgevonden was het College het met Westland Verstandig eens dat op korte termijn het Marktplein moet worden gerenoveerd. Ook de bestrating van het plein moet grondig ofwel hersteld ofwel aangepast worden. Nu is het er gevaarlijk. Westland Verstandig zal erop toezien dat het College de gedane toezeggingen ook daadwerkelijk nakomt en ook de daad bij het woord voegt.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top