skip to Main Content

Persbericht Motie geen windturbines op Westlands grondgebied dient door het College uitgevoerd te worden

Westland Verstandig: Motie geen windturbines op Westlands grondgebied dient door het College uitgevoerd te worden

Bij motie heeft de meerderheid van de Raad aangenomen dat er geen windturbines mogen worden gebouwd in Westland. Overlast voor omwonenden, horizonvervuiling en het feit dat de windturbines voornamelijk op subsidies, dus gemeenschapsgeld, draaien en er veel betere alternatieven zijn, waren de hoofdargumenten voor de meerderheid in de Raad. Het College was destijds tegen de motie en had, naar het zich liet aanzien, al toezeggingen gedaan aan derden voor de bouw van windturbines.

Bij brief van 9 december 2014 die bijgevoegd wordt, heeft het College aangegeven dat zij genegen is om toch weer windturbines toe te staan op Westlands grondgebied, zulks vanwege het standpunt van de Provincie.

Westland Verstandig meent dat Westland zich moet blijven verzetten tegen de komst van een aantal windturbines om vorenstaande redenen en dat de in meerderheid door de Raad aangenomen motie nog steeds geldt en ook uitgevoerd dient te worden, ook door het College.

Het is om die reden dat de fractie van Westland Verstandig zal verzoeken dit onderwerp op de Raadsagenda te plaatsen van 20 januari 2015. De eerder door de Raad aangenomen motie moet uitgevoerd worden.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

brf College inzake windturbines 9-12-14

 

Back To Top