skip to Main Content

Persbericht motie groenstructuurvisie

Bijgaande motie zal de fractie van Westland Verstandig in januari indienen. Het gaat in deze om een groenstructuurvisie die voor Westland eigenlijk onontbeerlijk is.

Praktisch alle gemeenten in Nederland hebben zo’n groenstructuurvisie. Met de groenstructuurvisie wordt aangegeven waar Westland heen wil met het groenbeheer, ecologie, bomen etc. De indruk bestaat nu dat er hapsnap iets aan groenbeheer gedaan wordt. Zo heeft de Raad alweer enige tijd geleden aangenomen dat voor iedere gekapte boom er twee terugkomen en vervolgens wordt geconstateerd dat daar geen gevolg aan gegeven wordt. Echter blijkbaar worden toch ergens kleine boompjes geplant waardoor de optelsom wel klopt.

Ook de natuurlijke oevers zouden geregeld worden in het gebied van de groene schakels, doch dat gebied is inmiddels verkleind en bestaat enkel nog uit de Poelzone waar een klein stuk erg mooi en uniek gemaakt is, maar daarmee is het totale “groen” in Westland natuurlijk nog niet goed geregeld. Een groenstructuurvisie is daarvoor echt nodig.

Het is om die reden dat de fractie het College vraagt om in overleg en samenspraak met de commissie Ruimte, de inwoners en ondernemers van Westland te komen tot een goede groenstructuurvisie. Uiteraard is Westland Verstandig niet alleen van het “maken van plannen”, maar vooral van de uitvoering. Het is om die reden dat de groenstructuurvisie ook een concreet plan van aanpak moet bevatten met data waarop uitvoering gegeven wordt. Als we de mond vol hebben over een duurzaam Westland en de duurzaamste glastuinbouwgemeente van Nederland, dan moet Westland natuurlijk niet bekend staan als één van de minst groene gemeenten van Nederland en het minste groen per inwoner tellen. Dat moet beter en anders.

motie 26-1-16 groenstructuurvisie

Hebt u vragen dan kunt u mij uiteraard altijd bellen op 06-53401068 danwel e-mailen op Duijsens@gmail.com.

 

Met vriendelijke groet,

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

 

Back To Top