skip to Main Content

Persbericht Motie over zorg

Persbericht

Motie over de zorg nu en na 1 januari 2015

Het Meldpunt gebrek correcte zorg op de site van Westland Verstandig-LEO 2.0 (www.westlandverstandig.nl) heeft tot nog toe een groot aantal reacties opgeleverd. Duidelijk is dat nu al “de zorg” wordt afgebroken. Recente ontslagen bij onder meer Middin en Careyn en het dichtgaan van drie verzorgingshuizen in Westland zijn ook trieste dieptepunten. Vele Westlanders hebben zorg nodig, zitten of dreigen qua zorg in de knel te komen. Een aantal schrijnende gevallen zijn gemeld. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzamelt de meldingen en tracht oplossingen aan te dragen.

Duidelijk is dat de landelijke politiek absoluut verkeerd bezig is door zoveel onrust en onzekerheid bij de kwetsbare burgers te veroorzaken en duidelijke hiaten in de zorg te doen ontstaan. Dat geldt voor al die partijen –CDA, PVDA, VVD, D66, ChristenUnie, SGP- die ingestemd hebben met de nu liggende wetten en wetsvoorstellen. Dus instemmen met een verkeerde bezuiniging die vooral ouderen en kwetsbare burgers treft. Westland Verstandig-LEO 2.0 vindt dit een volstrekt verkeerde keuze. De partijen in de Westlandse politiek die ook landelijk opereren zijn het blijkbaar met hun landelijke collega’s eens. In ieder geval slagen zij er niet in om de landelijke politici op andere gedachten te krijgen.

Westland Verstandig-LEO 2.0 wil in de komende Raad op 4 maart 2014 een motie indienen om te komen tot een oproep aan alle gemeenten in Nederland om in scherpe taal op te komen voor ouderen en kwetsbare burgers en hun geluid ook “in Den Haag” te laten horen. Het is natuurlijk te gek voor woorden dat straks de kwetsbare burgers voor deze “laffe” bezuinigingen moeten opdraaien. Het lijkt erop alsof de landelijke partijen hun financiële problemen neerleggen bij die kwetsbare burgers. Dit mag en kan niet. Dit moet worden voorkomen. Vandaar de oproep aan alle gemeenten om hun stem te laten horen en op te komen voor hun burgers die verzekerd willen zijn van de zorg waarop zij recht hebben.

 

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top