skip to Main Content

Persbericht opheffing geheimhouding Westlandse Zoom

Opheffing geheimhouding Westlandse Zoom op raadsvergadering van 16 december 2014

Westland Verstandig laat op 16 december a.s. agenderen de opheffing van de beslotenheid van de raadsvergadering zoals deze op 25 november jl. heeft plaatsgevonden. Nadat voorzitter Van der Tak het openbare deel op 25 november jl. ten onrechte afsloot, heeft na enig gedoe en druk vanuit Westland Verstandig een besloten vergadering plaatsgevonden over de eerder aan partijen toegezonden motie zoals deze door Westland Verstandig en Christenunie-SGP was ingediend over de Westlandse Zoom. Het in de besloten vergadering besprokene behoort openbaar te worden evenals het verslag hetwelk gemaakt is van die vergadering. Het is om die reden dat de fractie van Westland Verstandig verzoekt de geheimhouding op te heffen. Voor geheimhouding zijn absoluut geen redenen aanwezig.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

 

 

Back To Top