skip to Main Content

Persbericht Opnieuw vragen aan College over bouw twee nieuwe gemeentehuizen; Raadsdebat in april 2015 belangrijk voor inwoners Westland

Westland Verstandig: Opnieuw vragen aan College over bouw twee nieuwe gemeentehuizen; Raadsdebat in april 2015 belangrijk voor inwoners Westland

Als we om ons heen kijken is er bij de Nederlandse gemeenten veel te doen om gemeentehuizen.

Zo heeft Budel/Cranendonck na 22 jaar discussie uiteindelijk besloten om af te zien van nieuwbouw en door te gaan in het huidige gemeentehuis. De doorslag gaven de signalen uit de samenleving om het bestaande gemeentehuis niet te slopen en de kosten van nieuwbouw en de duurzaamheid om het bestaande pand op te knappen in plaats van het te slopen en opnieuw op te bouwen. Ook zien we dat veel gemeenten bestaande gebouwen geschikt maken voor hun ambtenaren om daarin het nieuwe werken te creëren.

Westland heeft voldoende vrijstaande gebouwen, nog los van de bestaande gemeentehuizen die zeer goed gebruikt zouden kunnen worden voor dat doel.

In Hoogezand-Sappemeer wil men ook een nieuw gemeentehuis bouwen. Daar wordt aangevoerd dat het College met miljoenen smijt, terwijl er in de voorzieningen wordt beknibbeld. Het bestaande gemeentehuis daar is pas circa 27 jaar oud.

Bij een aantal Brabantse gemeenten wordt een pilot uitgevoerd voor het verduurzamen van bestaand vastgoed waaronder gemeentehuizen.

De gemeente Bloemendaal kiest voor renovatie en uitbreiding van bestaande gemeentehuizen in plaats van nieuwbouw. Het argument is duurzaamheid.

Delft is in 2013 met de nieuwbouw gestart en daar zijn er signalen dat de gemeente het liefst het nog niet in gebruik genomen gemeentehuis wil verkopen.

In Oegstgeest kan het bestaande gemeentehuis maar niet verkocht worden omdat niemand het gewenste verkoopbedrag wil betalen.

Rijswijk gaat weer terug naar het oude gemeentehuis.

Daarnaast heeft Binnenlands Bestuur aangegeven dat 7 op de 10 ambtenaren in 2020 weg zijn. Het kabinet omarmt het nieuwe werken, ook op ambtelijk niveau, om te bezuinigen: 30% minder kantoorruimte, minder werkplekken per fte en gemeenten zullen naar het zich laat aanzien gaan kiezen voor een fundamentele verandering van de organisatie en taakstelling.

Westland kan toch niet al deze signalen naast zich neerleggen.

Teneinde in april goed beslagen ten ijs te komen heeft de fractie van Westland Verstandig een aantal vragen aan het College gesteld waarvan de antwoorden belangrijk zijn voor de afwegingen die in april gemaakt moeten worden. De vragen worden bijgevoegd. De kosten van nieuwbouw en duurzaamheid om de bestaande panden op te knappen in plaats van ze te slopen en opnieuw op te bouwen is leidend. De hoge schuldenlast van de gemeente en het feit dat alle euro’s geleend moeten worden en de gemeente zich vast gaat leggen voor 25 jaar gebruiksvergoeding zijn echt zaken die nopen tot een ander besluit, te weten afzien van de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen en doorgaan in twee of drie bestaande gemeentehuizen.

Het kan nog en “beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”.

Er is politieke moed voor nodig voor andere partijen om die slag te maken. Voor het Westland waar het economisch slecht gaat is het van belang realiteitszin te tonen en geen onnodig geld te verkwisten aan dit vreemde plan, te weten nieuwbouw van twee nieuwe halve gemeentehuizen.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

bijlage persbericht 26-2-15 onderhandse vraag College

 

Back To Top