skip to Main Content

Persbericht: Persbericht College pertinent onjuist

Het College heeft zojuist een persbericht uitgestuurd dat de bouw van twee nieuwe gemeentehuizen de gemeente in ieder geval jaarlijks € 700.000,– voordeel oplevert aan exploitatiekosten. Dat is ronduit onjuist.

In de vier bestaande gemeentehuizen zijn meer dan 833 werkplekken. In de nieuwe gebouwen komen er 527 werkplekken. Dat betekent dat met twee, maximaal drie gebouwen volstaan kan worden. De kosten van die vier gebouwen zijn circa € 1 miljoen per jaar en van drie gebouwen ongeveer € 800.000,– ervan uitgaande dat Naaldwijk in stand blijft. In dat bedrag zit zelfs € 200.000,– onderhoud, € 164.000,– huur portocabines en belasting die aan de gemeente grotendeels zelf betaald wordt. Dat wil zeggen dat de reële exploitatiekosten nog veel lager zijn. Daartegenover staat de zekerheid dat twee nieuwe gemeentehuizen € 3.7 miljoen per jaar gaan kosten en voorts een aanslag doen op de gemeenteschuld omdat er natuurlijk ook nog een aanneemsom betaald moet worden.

Waar zit het verschil: Het verschil zit hem daarin dat het College rekening houdt met renovatiekosten van de vier bestaande veel te grote gemeentehuizen van € 35 miljoen. Het zal natuurlijk nooit gebeuren dat die renovatiekosten gemaakt moeten worden. Die renovatiekosten zijn ook absoluut niet nodig. De afgelopen tien jaren en ook daarvoor is gebruik gemaakt van de bestaande gemeentehuizen en dat gaat prima. Die gemeentehuizen zien er prima uit. Dat bedrag van € 35 miljoen wordt dan ook enkel door het College opgevoerd om de bedragen te kunnen ophogen van de bestaande gemeentehuizen. Stel dat bijvoorbeeld de nieuwbouw door bezwarenprocedures pas gaat plaatsvinden in 2019, dan betekent het dat in ieder geval op dit moment ieder jaar bespaard wordt door de gemeente € 3.7 miljoen zijnde de exploitatiekosten van de nieuwbouw minus de € 600.000,– à € 700.000,– die doorgaan in twee of drie bestaande gemeentehuizen kost. Dat wil zeggen ieder jaar dus een voordeel van € 3 miljoen.

Het kan best zijn dat het handiger is om in twee nieuwe gebouwen te werken, maar dat verschil van circa € 3 miljoen zal nooit goedgemaakt kunnen worden door geen enkel College, dus zeker niet door dit College.

Waarom het College de Westlandse burgers voor de gek houdt is niet bekend, maar is natuurlijk wel duidelijk. Men wil koste wat kost het prestigeproject doorvoeren. Het opdrijven van de gemeenteschuld neemt men dan voor lief en ook dat de jaarlijkse kosten veel hoger zijn dan in de bestaande situatie.

Dat sommige bestaande gebouwen ergonomisch niet in orde zijn zoals het College stelt is eveneens niet waar. De gebouwen in Wateringen, ’s-Gravenzande en Naaldwijk zijn goed te gebruiken, de ARBO heeft nog pas kort geleden de gebouwen goedgekeurd en met dat gebruik is absoluut niets mis. We hebben het College al meerdere keren voorgesteld de gebouwen open te stellen voor het publiek zodat ook de Westlandse inwoners zich ervan kunnen vergewissen hoe de gebouwen erbij staan, doch het College weigert dat toe te staan.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top