skip to Main Content

Persbericht Raadsaccountant weigert opening van zaken te geven

 

Raadsaccountant weigert opening van zaken te geven

 

Bij brief van 3 juni 2015 heeft de raadsaccountant aangegeven dat de controlewerkzaamheden afgemaakt zullen worden. De raadsaccountant weigert nog steeds de voorwaarden aan de Raad kenbaar te maken die de AFM hem heeft opgelegd. De raadsaccountant geeft wel aan “de voorgestelde maatregelen zien onder meer op het inschakelen van extra specialisten en personen, een vorm van tweede lezing”. Met andere woorden onze raadsaccountant wordt weer door andere personen gecontroleerd. Door wie, hoe en op welke thema’s blijft onduidelijk. Westland Verstandig zal opnieuw de raadsaccountant verzoeken de opgelegde maatregelen aan de Raad kenbaar te maken en wel onmiddellijk. Belangrijk voor het controlewerk en de onafhankelijkheid.

De Raad heeft op 29 mei jl. unaniem uitgesproken dat de raadsaccountant in het zogenaamde ROF (financiële werkgroep van raadsleden die overleg voeren met de accountant over uitvoering controleopdracht), te houden deze week, zou uiteenzetten hoe verder, de maatregelen die de AFM heeft opgelegd en afgifte van alle opdrachten die in opdracht van het College zijn uitgevoerd vanaf 1 januari 2010. Eerst gaf de accountant aan donderdagavond verhinderd te zijn. In het schrijven van 3 juni 2015 komt de ware aap uit de mouw. De raadsaccountant deelt mee: “Ik zal …..geen gevolg geven aan deze uitnodiging voor het bijwonen van het ROF”. Dit betekent dat het door de Raad gewenste overleg niet kan plaatsvinden omdat de raadsaccountant weigert te komen. Westland Verstandig acht dit erg ongelukkig, niet juist en is benieuwd hoe de rest van de Raad hierop reageert. Is de raadsaccountant bang bevraagd te worden over de kwesties waarin ten onrechte opdrachten voor het College zijn uitgevoerd? Wat onze fractie betreft wordt de raadsaccountant nogmaals gevraagd te verschijnen bij het ROF. Immers de raadsaccountant moet opening van zaken geven.

De raadsaccountant zal ook opnieuw door Westland Verstandig gevraagd worden alle opdrachten van het College prijs te geven en voorts kopieën van alle facturen te verstrekken.

Voor het overige dient de raadsaccountant zo snel als mogelijk de controle-opdracht af te maken. Bedacht moet worden dat die opdracht volgens de door de raadsaccountant eerder afgegeven tijdsplanning al af had moeten zijn toen zij op 7 mei de werkzaamheden opschortte,

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,
Fractievoorzitter

Back To Top