skip to Main Content

Persbericht schoolzwemmen

Persbericht

Westland Verstandig-LEO 2.0 is voor het opnieuw invoeren van schoolzwemmen en therapeutisch zwemmen voor ouderen. De financiële gevolgen daarvan heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 in haar verkiezingsprogramma doorberekend. Invoering van therapeutisch zwemmen en schoolzwemmen is financieel haalbaar!!

De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

Back To Top